OBD2 foutcodes

Zoek eenvoudig de betekenis van je OBD2 / EOBD foutcode op in ons overzicht. Klik op één van de onderstaande groepen. Brandt het motorstoringslampje, maar weet je niet wat er mis is? Lees meer over auto uitlezen met een smartphone of tablet.

P0001 Regeling Brandstofhoeveelheid, circuit onderbroken
P0002 Regeling Brandstofhoeveelheid, onwaarschijnlijk signaal
P0003 Regeling Brandstofhoeveelheid, laag signaal
P0004 Regeling Brandstofhoeveelheid, hoog signaal
P0005 Brandstof-afsluit-klep, circuit onderbroken
P0006 Brandstof-afsluit-klep, laag signaal
P0007 Brandstof-afsluit-klep, hoog signaal
P0008 Motor positiesysteem, cilinder-rij 1, motorvermogen
P0009 Motor positiesysteem, cilinder-rij 2, motorvermogen
P0010 Bedieningsmechanisme nokkenaspositie cilinder-rij 1, storing in circuit
P0011 Nokkenaspositie cilinder-rij 1, timing te veel vervroegd
P0012 Bedieningsmechanisme nokkenaspositie cilinder-rij 1, timing teveel verlaat
P0013 Bedieningsmechanisme nokkenaspositie cilinder-rij 1, storing in circuit
P0014 Bedieningsmechanisme nokkenaspositie cilinder-rij 1, timing te veel vervroegd
P0015 B Nokkenaspositiesensor timing te laat cilinder-rij 1
P0016 Krukaspositie in verband tot nokkenaspositie is weg; Bank 1 – sensor A
P0017 Krukaspositie in verband tot nokkenaspositie is weg; Bank 1 – sensor B
P0018 Krukaspositie in verband tot nokkenaspositie is weg; Bank 2- sensor A
P0019 Krukaspositie in verband tot nokkenaspositie is weg; Bank 2 – sensor B
P0020 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling, onjuiste werking
P0021 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling, voorgeschreven waarde niet bereikt
P0022 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling, voorgeschreven waarde niet bereikt
P0023 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling, onjuiste werking
P0024 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling uitlaat, waarde niet bereikt
P0025 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling uitlaat, waarde niet bereikt; Bank2
P0026 Verstelling inlaatklep(pen) opening, onjuiste werking; Bank1
P0027 Verstelling uitlaatklep(pen) opening, onjuiste werking; Bank1
P0028 Verstelling inlaatklep(pen) opening, onjuiste werking; Bank2
P0029 Verstelling uitlaatklep(pen) opening, onjuiste werking; Bank1
P0030 Cilinder-rij 1, lambdasonde 1 opwarmstroomcircuit, onderbreking
P0031 Cilinder-rij 1, lambdasonde 1 opwarmstroomcircuit, kortsluiting met massa
P0032 Cilinder-rij 1, lambdasonde 1 opwarmstroomcircuit, kortsluiting met plus
P0033 Turbo/super charger omloopklep, circuit onderbroken
P0034 Turbo/super charger omloopklep, sluiting aan massa
P0035 Turbo/super charger omloopklep, sluiting aan plus
P0036 Voorverwarmingselement lambdasonde; Bank 1 – sensor 2
P0037 Cilinder-rij 1, lambdasonde 2 opwarmstroomcircuit, kortsluiting met massa
P0038 Cilinder-rij 1, lambdasonde 2 opwarmstroomcircuit, kortsluiting met plus
P0039 Turbo/super charger omloopklep, onjuiste werking
P0040 Signalen lambdasondes gedraaid; Bank 1- sensor 1 ; Bank 2 – sensor 1
P0041 Signalen lambdasondes gedraaid; Bank 1- sensor 2 ; Bank 2 sensor 2
P0042 Verwarmingselement lambdasonde; Bank 1- sensor 3
P0043 Verwarmingselement lambdasonde sluiting met massa; Bank 1- sensor 3
P0044 Verwarmingselement lambdasonde sluiting met plus; Bank 1 – sensor 3
P0045 Regelsensor laaddruk turbo, onderbreking
P0046 Regelsensor laaddruk turbo, bereik/vermogen
P0047 Regelsensor laaddruk turbo, circuit te laag
P0048 Regelsensor laaddruk turbo, circuit te hoog
P0049 Turbine turbo, te hoog toerental
P0050 Cilinder-rij 2, lambdasonde 1 verwarmingselement, elektrische storing
P0051 Cilinder-rij 2, sonde 1 verwarmingselement, kortsluiting met massa
P0052 Cilinder-rij 2, lambdasonde 1 verwarmingselement, kortsluiting met plus
P0053 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 1 – sensor 1
P0054 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 1 – sensor 2
P0055 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 1 – sensor 3
P0056 Cilinder-rij 2, verwarmingselement lambdasonde 2, elektrische storing
P0057 Cilinder-rij 2, verwarmingselement lambdasonde 2, kortsluiting met massa
P0058 Cilinder-rij 2, verwarmingselement lambdasonde 2, kortsluiting met plus
P0059 Weerstand verwarmingselement; Bank 2 – sensor 1
P0060 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 2 – sensor 2
P0061 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 2 – sensor 3
P0062 Verwarmingselement lambdasonde, sluiting naar massa; Bank 2 – sensor 3
P0063 Verwarmingselement lambdasonde, sluiting naar massa; Bank 2 – sensor 3
P0064 Verwarmingselement lambdasonde, sluiting naar plus; Bank 2 – sensor 3
P0065 Luchtregelklep voor verstuivers, onaannemelijk signaal
P0066 Luchtregelklep voor verstuivers, kortsluiting met massa
P0067 Luchtregelklep voor verstuivers, kortsluiting met plus
P0068 Verband luchtmeting tot gasklepstand weg
P0069 Verband luchtmeting tot barometrischedruk weg
P0070 Circuit omgevingstemperatuursensor
P0071 Omgevingstemperatuursensor, onjuist signaal
P0072 Omgevingstemperatuursensor, te laag signaal
P0073 Omgevingstemperatuursensor, te hoog signaal
P0074 Omgevingstemperatuursensor, sporadische storing
P0075 Circuit openingstijd inlaatklep(pen) Bank 1
P0076 Circuit openingstijd inlaatklep(pen) kortsluiting aan massa; Bank 1
P0077 Circuit openingstijd inlaatklep(pen) kortsluiting aan plus; Bank 1
P0078 Circuit openingstijd uitlaatklep(pen) Bank 1
P0079 Circuit openingstijd uitlaatklep(pen) kortsluiting aan massa; Bank 1
P0080 Circuit openingstijd uitlaatklep(pen) kortsluiting aan plus; Bank 1
P0081 Circuit openingstijd inlaatklep(pen) Bank 2
P0082 Circuit openingstijd inlaatklep(pen) kortsluiting aan massa; Bank 2
P0083 Circuit openingstijd inlaatklep(pen) kortsluiting aan plus; Bank 2
P0084 Circuit openingstijd uitlaatklep(pen) Bank 2
P0085 Circuit openingstijd uitlaatklep(pen) kortsluiting aan massa; Bank 2
P0086 Circuit openingstijd uitlaatklep(pen) kortsluiting aan plus; Bank 2
P0087 Brandstofgalerij, druk te laag
P0088 Brandstofgalerij, druk te hoog
P0089 Klep voor brandstofdosering, onaannemelijk signaal
P0090 Klep voor brandstofdosering, onderbreking
P0091 Klep voor brandstofdosering, kortsluiting met massa
P0092 Klep voor brandstofdosering, kortsluiting met plus
P0093 Lek in brandstofsysteem, groot
P0094 Lek in brandstofsysteem, klein
P0095 Circuit luchttemperatuursensor 2
P0096 Luchttemperatuursensor 2, onaannemelijk signaal
P0097 Luchttemperatuursensor 2, te laag signaal
P0098 Luchttemperatuursensor 2, te hoog signaal
P0099 Luchttemperatuursensor 2, sporadische storing
P0100 Massa of volume luchtstroming, onaannemelijk signaal
P0101 Luchtmassasensor, onaannemelijk signaal
P0102 Luchtmassasensor, signaal te zwak
P0103 Luchtmassasensor, te hoog signaal
P0104 Luchtmassasensor, sporadische storing
P0105 Absolute druksensor inlaat(map), onaannemelijk signaal
P0106 Absolute druksensor inlaat, onaannemelijk signaal
P0107 Absolute druksensor inlaat(map), signaal te zwak
P0108 Absolute druksensor inlaat(map), signaal te sterk
P0109 Absolute druksensor inlaat(map), sporadische storing
P0110 Luchttemperatuursensor, te laag signaal
P0111 Luchttemperatuursensor, signaal te sterk
P0112 Luchttemperatuursensor, signaal te zwak
P0113 Luchttemperatuursensor, signaal te sterk
P0114 Luchttemperatuursensor, sporadische storing
P0115 Koelvloeistoftemperatuursensor, geen of onjuist signaal
P0116 Koelvloeistoftemperatuursensor, geen of onjuist signaal
P0117 Koelvloeistoftemperatuursensor, te laag signaal
P0118 Koelvloeistoftemperatuursensor, te hoog signaal
P0119 Koelvloeistoftemperatuursensor, sporadische storing
P0120 Gasklep potentiemeter, onaannemelijk signaal
P0121 Gasklep potentiometer, onaannemelijk signaal
P0122 Gasklep potentiometer, signaal te zwak
P0123 Gasklep potentiometer, te hoog signaal
P0124 Gasklep potentiometer, sporadische storing
P0125 Koelvloeistoftemperatuur voor lambdaregeling, niet bereikt “open loop”
P0126 Koelvloeistoftemperatuursensor, onjuist signaal voor stabiel laten draaien motor
P0127 Inlaatluchttemperatuur te hoog
P0128 Klep voor koelvloeistofcircuit, temperatuur onder regelbereik
P0129 Barometrische druk te laag
P0130 Lambdasonde, storing in circuit Bank 1 – sensor 1
P0131 Cilinder-rij 1 lambdasonde 1, spanning te laag
P0132 Cilinder-rij 1 lambdasonde 1, spanning te hoog
P0133 Lambdasensor, lage spanning, trage respons; Bank 1 – sensor 1
P0134 Lambdasensor, circuit onderbroken; Bank 1 – sensor 1
P0135 Verwarmingselement lambdasonde, onjuiste werking; Bank 1 – sensor 1
P0136 Lambdasonde, onaannemelijk signaal; Bank 1 – sensor 2
P0137 Lambdasonde, te laag signaal; Bank 1 – sensor 2
P0138 Lambdasonde, te hoog signaal; Bank 1 – sensor 2
P0139 Lambdasonde, te trage respons; Bank 1 – sensor 2
P0140 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 1 – sensor 2
P0141 Verwarmingselement lambdasonde, onjuiste werking; Bank 1 – sensor 2
P0142 Lambdasonde, storing in circuit; Bank 1 – sensor 3
P0143 Lambdasensor, signaal te laag; Bank 1 – sensor 3
P0144 Lambdasonde, te hoge voltage; Bank 1 – sensor 3
P0145 Lambdasonde, te trage respons; Bank 1 – sensor 3
P0146 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 1 – sensor 3
P0147 Verwarmingselement lambdasonde, onjuiste werking; Bank 1 – sensor 3
P0148 Fout in aanvoersysteem brandstof
P0148 Fout in aanvoersysteem brandstof
P0149 Brandstofberekeningssysteem, afwijking van inspuittijden
P0150 Lambdasonde, storing in circuit; Bank 2, sensor 1
P0151 Lambdasonde, Te lage spanning; Bank 2 – sensor 1
P0152 Lambdasonde, spanning te hoog; Bank 2 – sensor 1
P0153 Lambdasonde, te trage respons; Bank 2 – sensor 1
P0154 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 2 – sensor 1
P0155 Verwarmingselement lambdasonde, storing in circuit; Bank 2 – sensor 1
P0156 Lambdasonde, storing in circuit; Bank 2 – sensor 2
P0157 Lambdasonde, spanning te laag; Bank 2 – sensor 2
P0158 Lambdasonde, te hoge voltage; Bank 2 – sensor 2
P0159 Lambdasonde, te trage respons; Bank 2 – sensor 2
P0160 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 2 – sensor 2
P0161 Verwarmingselement lambdasonde, storing in circuit; Bank 2 – sensor 2
P0162 Lambdasonde, circuit; Bank 2 – sensor 3
P0163 Lambdasonde, te lage voltage; Bank 2 – sensor 3
P0164 Lambdasonde, te hoge voltage; Bank 2 – sensor 3
P0165 Lambdasonde, te trage respons; Bank 2 – sensor 3
P0166 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 2 – sensor 3
P0167 Verwarmingselement lambdasonde, onjuiste werking; Bank 2 – sensor 3
P0168 Brandstof temperatuur te hoog
P0169 Brandstofverbruik niet correct
P0170 Storing in systeem brandstofmengsel correctie
P0171 Samenstelling lucht/brandstof mengsel te arm
P0172 Samenstelling lucht/brandstofmengsel te rijk
P0173 Onjuiste berekening lucht/brandstofmengsel; Bank 2
P0174 Lucht/brandstof mengsel te arm; Bank 2
P0175 Lucht/brandstof mengsel te rijk; Bank 2
P0176 Brandstofmengselsensor, fout in circuit
P0177 Brandstofmengselsensor, onaannemelijk signaal
P0178 Sensor brandstofsamenstelling,signaal te laag
P0179 Brandstofmengselsensor, te lage invoer
P0180 Brandstoftemperatuursensor “A”, onjuiste signaal spanning
P0181 Brandstoftemperatuursensor “A”, onaannemelijk signaal
P0182 Brandstoftemperatuursensor “A”, invoer beneden minimum
P0183 Brandstoftemperatuursensor “A”, invoer boven maximum
P0184 Brandstoftemperatuursensor “A”, sporadische storing
P0185 Brandstoftemperatuursensor “B”, onjuist signaal
P0186 Brandstoftemperatuursensor “B”, onaannemelijk signaal
P0187 Brandstoftemperatuursensor “B”, invoer beneden minimum
P0188 Brandstoftemperatuursensor “B”, invoer boven het maximum
P0189 Brandstoftemperatuursensor “B”, sporadische storing
P0190 Onjuiste brandstofdruk
P0191 Sensor brandstofdruk, onaannemelijk signaal
P0192 Sensor brandstofdruk, kortsluiting met massa
P0193 Sensor brandstofdruk, kortsluiting met plus
P0194 Sensor brandstofdruk, sporadische storing
P0195 Motorolie temperatuursensor, onjuist signaal
P0196 Motorolie temperatuursensor, onaannemelijk signaal
P0197 Motorolie temperatuursensor, signaal te zwak
P0198 Motorolie temperatuursensor, signaal te sterk
P0199 Motorolie temperatuursensor, sporadische storing
P0200 injectoren, onjuiste werking
P0201 Injector 1, storing in circuit
P0202 Injector 2, storing in circuit
P0203 Injector 3, storing in circuit
P0204 Injector 4, storing in circuit
P0205 Injector 5, storing in circuit
P0206 Injector 6, storing in circuit
P0207 Injector 7, storing in circuit
P0208 Injector 8, storing in circuit
P0209 Injector 9, storing in circuit
P0210 Injector 10, storing in circuit
P0211 Injector 11, storing in circuit
P0212 Injector 12, storing in circuit
P0213 Koustart injector 1, onjuiste werking
P0214 Koustart injector 2, onjuiste werking
P0215 Brandstofafsluitklep, onjuiste werking
P0216 Klep inspuitbegin, onjuiste werking
P0217 Motor temperatuur veel te hoog
P0218 Transmissie temperatuur veel te hoog
P0219 Maximum motortoerental overschreden
P0220 Gaspedaalpositiesensor, onjuist signaal
P0221 Gasklephoeksensor 2 , onaannemelijk signaal
P0222 Gasklephoeksensor 2, signaal te zwak
P0223 Gasklephoeksensor 2, signaal te sterk
P0224 Gasklep/pedaal positiesensor, sporadische storing
P0225 Gasklep/pedaal positiesensor, voedingsspanning
P0226 Gasklep/pedaal positiesensor, onaannemelijk signaal
P0227 Gasklep/pedaal positiesensor, signaal te zwak
P0228 Gasklep/pedaal positiesensor, signaal te sterk
P0228 Gasklep/pedaal positiesensor, signaal te sterk
P0229 Gasklep/pedaal positiesensor “C”, sporadische storing
P0230 Brandstofpomprelais, storing in circuit
P0231 Brandstofpomp, storing in secundair circuit
P0232 Brandstofpomp, sluiting naar plus
P0233 Brandstofpomp, circuit secundaire brandstofpomp sporadische storing
P0234 Turbo laaddrukregeling, regelgrens overschreden
P0235 Turbodruksensor, onjuiste werking
P0236 Turbo/super charger, laaddruksensor “A” onaannemelijk signaal
P0237 Turbo/super charger, laaddruksensor “A” te laag signaal
P0238 Turbo/super charger, laaddruksensor “A” te hoog signaal
P0239 Turbo/super charger, laaddruksensor “B” onjuist signaal
P0240 Turbo/super charger, laaddruksensor “B” onaannemelijk signaal
P0241 Turbo/super charger, laaddruksensor “B” te laag signaal
P0242 Turbo/super charger, laaddruksensor “B” te hoog signaal
P0243 Turbo/super charger, laaddrukbegrenzing kortsluiting aan massa
P0244 Turbo/super charger, laaddrukbegrenzer “A” onjuiste werking
P0245 Turbo/super charger, laaddrukbegrenzing , kortsluiting aan massa
P0246 Turbo/super charger, laaddrukbegrenzing , kortsluiting aan plus
P0247 Turbo/super charger, omloopmagneetklep “B” onjuiste werking
P0248 Turbo/super charger, omloopmagneetklep “B” buiten meet bereik
P0249 Turbo/super charger, omloopmagneetklep “B” te lage spanning
P0250 Turbo/super charger, omloopmagneetklep “B” te hoge spanning
P0251 Inspuitbegin verstelling “A”, onjuiste werking
P0252 Inspuitbegin verstelling “A”, buiten bereik
P0253 Inspuitbegin verstelling “A”, signaal te laag
P0254 Inspuitbegin verstelling “A”, signaal te hoog
P0255 Inspuitbegin verstelling “A”, sporadische storing
P0256 Inspuitbegin verstelling “B”, onjuiste werking
P0257 Inspuitbegin verstelling “B”, buiten meetbereik
P0258 Inspuitbegin verstelling “B”, signaal te laag
P0259 Inspuitbegin verstelling “B”, signaal te hoog
P0260 Inspuitbegin verstelling “B”, sporadische storing
P0261 Injector cilinder 1, kortsluiting met massa
P0262 Injector cilinder 1, kortsluiting met plus
P0263 Inspuithoeveelheid cilinder 1 niet in balans
P0264 Injector cilinder 2, kortsluiting met massa
P0265 Injector cilinder 2, kortsluiting met plus
P0266 Inspuithoeveelheid cilinder 2 niet in balans
P0267 Injector cilinder 3, kortsluiting met massa
P0268 Injector cilinder 3, kortsluiting met plus
P0269 Inspuithoeveelheid cilinder 3 niet in balans
P0270 Injector cilinder 4, kortsluiting met massa
P0271 Injector cilinder 4, kortsluiting met plus
P0272 Inspuithoeveelheid cilinder 4 niet in balans
P0273 Injector cilinder 5, kortsluiting met massa
P0274 Injector cilinder 5, kortsluiting met plus
P0275 Inspuithoeveelheid cilinder 5 niet in balans
P0276 Injector cilinder 6, kortsluiting met massa
P0277 Injector cilinder 6 kortsluiting met plus
P0278 Inspuithoeveelheid cilinder 6 niet in balans
P0279 Injector cilinder 7, kortsluiting met massa
P0280 Injector cilinder 7, kortsluiting met plus
P0281 Inspuithoeveelheid cilinder 7 niet in balans
P0282 Injector cilinder 8, kortsluiting met massa
P0283 Injector cilinder 8, kortsluiting met plus
P0284 Inspuithoeveelheid cilinder 8 niet in balans
P0285 Injector cilinder 9, kortsluiting met massa
P0286 Injector cilinder 9, kortsluiting met plus
P0287 Inspuithoeveelheid cilinder 9 niet in balans
P0288 Injector cilinder 10, kortsluiting met massa
P0289 Injector cilinder 10, kortsluiting met plus
P0290 Inspuithoeveelheid cilinder 10 niet in balans
P0291 Injector cilinder 11, kortsluiting met massa
P0292 Injector cilinder 11, kortsluiting met plus
P0293 Inspuithoeveelheid cilinder 11 niet in balans
P0294 Injector cilinder 12, kortsluiting met massa
P0295 Injector cilinder 12, kortsluiting met plus
P0296 Inspuithoeveelheid cilinder 12 niet in balans
P0297 Voertuig conditie overbelast
P0298 Motor olie temperatuur te hoog
P0299 Turbo/ charger overbelast
P0300 Meervoudig overslaan cilinder waargenomen
P0301 Overslaan cilinder 1 gedetecteerd
P0302 Overslaan cilinder 2 gedetecteerd
P0303 Overslaan cilinder 3 gedetecteerd
P0304 Overslaan cilinder 4 gedetecteerd
P0305 Overslaan cilinder 5 gedetecteerd
P0306 Overslaan cilinder 6 gedetecteerd
P0307 Overslaan cilinder 7 gedetecteerd
P0308 Overslaan cilinder 8 gedetecteerd
P0309 Overslaan cilinder 9 gedetecteerd
P0310 Overslaan cilinder 10 gedetecteerd
P0311 Overslaan cilinder 11 gedetecteerd
P0312 Overslaan cilinder 12 gedetecteerd
P0313 Cilinderoverslag herkend, brandstofgebrek
P0314 Cilinderoverslag, een cilinder
P0315 Afwijkingen krukaspositie systeem
P0316 Overslaan tijdens eerste 1000 omwentelingen gedetecteerd
P0317 Hardware ruw-terrein regeling niet aanwezig
P0318 Wegdekconditiesensor “A”, onjuist signaal
P0319 Wegdekconditiesensor “B”, onjuist signaal
P0320 Sensor motortoerental geen juist signaal
P0321 Sensor motortoerental, onaannemelijk signaal
P0322 Sensor motortoerental/krukassensor, geen signaal
P0323 Motortoerental sensor, sporadische storing
P0324 Pingelregeling, onjuiste werking
P0325 Pingelsensor, onjuist signaal; Bank 1
P0326 Pingelsensor, onaannemelijk signaal; Bank 1
P0327 Pingelsensor, signaal te zwak; Bank 1
P0328 Pingelsensor, signaal te sterk; Bank 1
P0329 Pingelsensor, sporadische storing; Bank 1
P0330 Pingelsensor, onjuist signaal; Bank 2
P0331 Pingelsensor “B”, onaannemelijk signaal; Bank 2
P0332 Pingelsensor, signaal te zwak; Bank 2
P0333 Pingelsensor, signaal te sterk; Bank 2
P0334 Pingelsensor, sporadische storing; Bank 2
P0335 Krukaspositie-sensor “A”, onjuist signaal
P0336 Krukassensor, onjuist signaal
P0337 Krukassensor, signaal te zwak
P0338 Krukassensor, signaal te hoog
P0339 Krukassensor, sporadische storing
P0340 Nokkenaspositie sensor, onjuist signaal; Bank 1
P0341 Nokkenaspositie-sensor, onaannemelijk signaal; Bank 1
P0342 Nokkenaspositie-sensor, signaal te zwak; Bank 1
P0343 Nokkenaspositie-sensor, signaal te sterk; Bank 1
P0344 Nokkenaspositie-sensor, sporadische storing; Bank 1
P0345 Nokkenaspositie-sensor, circuit; Bank 2
P0346 Nokkenaspositie-sensor, Onaannemelijk signaal
P0347 Nokkenaspositie-sensor, kortsluiting met massa; Bank 2
P0348 Nokkenaspositie-sensor, kortsluiting met plus; Bank 2
P0349 Nokkenaspositie-sensor, sporadische storing; Bank 2
P0350 Bobine, onjuiste werking
P0351 Bobine, onjuiste werking
P0352 Bobine “B”, onjuiste werking
P0353 Bobine “C”, onjuiste werking
P0354 Bobine “D”, onjuiste werking
P0355 Bobine “E”, onjuiste werking
P0356 Bobine “F”, onjuiste werking
P0357 Bobine “G”, onjuiste werking
P0358 Bobine “H”, onjuiste werking
P0359 Bobine “I”, onjuiste werking
P0360 Bobine “J”, onjuiste werking
P0361 Bobine “K”, onjuiste werking
P0362 Bobine “L”, onjuiste werking
P0363 Overslaan gedetecteerd, brandstoftoevoer onderbroken
P0364 Bobine “L”, onjuiste werking primair/secundair circuit
P0365 Nokkenaspositie-sensor, onjuiste werking; Bank 1
P0366 Nokkenaspositie-sensor, onaannemelijk signaal; Bank 1
P0367 Nokkenaspositie-sensor, signaal te zwak; Bank 1
P0368 Nokkenaspositiesensor, signaal te sterk; Bank 1
P0369 Nokkenaspositiesensor, sporadische storing; Bank 1
P0370 Referentie signaal “timing” onjuist
P0371 Referentie signaal “timing” te veel pulsen
P0372 Referentie signaal “timing” te weinig pulsen
P0373 Referentie signaal “timing”, sporadische storing; Signaal “A”
P0374 Referentie signaal “timing”, signaal onderbroken; Signaal “A”
P0375 Timings-referentie signaal hoog “B”, onjuist signaal
P0376 Timings-referentie signaal hoog “B”, te veel pulsen
P0377 Timings-referentie signaal hoog “B”, te weinig pulsen
P0378 Timings-referentie signaal hoog “B”, sporadische storing
P0379 Timings-referentie signaal hoog “B”, sporadische storing / geen pulsen
P0380 Gloeibougie, circuit “A”
P0381 Fout in gloeibougie circuit(controle lamp)
P0382 Gloeibougie, circuit “B”
P0383 Fout in gloeibougie circuit(controle lamp)
P0384 Gloeibougie, circuit “B”
P0385 Krukassensor “B”, onjuist signaal
P0386 Krukassensor “B”, onaannemelijk signaal
P0387 Krukassensor “B”, te laag signaal
P0388 Krukassensor “B”, te hoog signaal
P0388 Krukassensor “B”, te hoog signaal
P0389 Krukassensor “B”, sporadische storing
P0390 Nokkenaspositiesensor “B”, onjuiste werking; Bank 2
P0391 Nokkenaspositiesensor “B” , onaannemelijk signaal; Bank 2
P0392 Nokkenaspositiesensor “B”, signaal te zwak; Bank 2
P0393 Nokkenaspositiesensor “B”, signaal te sterk; Bank 2
P0394 Nokkenaspositiesensor “B”, sporadische storing; Bank 2
P0400 Uitlaatgasrecirculatiesysteem, onjuiste werking
P0401 Uitlaatgasrecirculatiesysteem, onvoldoende stroming gassen
P0402 Uitlaatgasrecirculatiesysteem, te veel uitlaatgasdoorstroming vastgesteld
P0403 Magneetklep-uitlaatgasrecirculatie, onjuiste werking
P0404 Uitlaatgasrecirculatiesysteem, regelverschil
P0405 Temperatuursensor “A” uitlaatgasrecirculatie, signaal te zwak
P0406 Temperatuursensor “A” uitlaatgasrecirculatie, signaal te sterk
P0407 Potentiometer “B” uitlaatgasrecirculatie, signaal te zwak
P0408 Potentiometer “B” uitlaatgasrecirculatie, signaal te sterk
P0409 Uitlaatgasrecirculatie sensor “A”, onjuist signaal
P0410 Secundair -luchtsysteem, onjuiste werking
P0411 Secundair luchtsysteem, onvoldoende doorstroming
P0412 Secundaire luchtinblaasklep “A”, onjuiste werking
P0413 Secundaire luchtinblaasklep, circuit onderbroken
P0414 Secundaire luchtinblaasklep “A”, kortsluiting
P0415 Secundaire luchtinblaasklep “B”, onjuiste werking
P0416 Secundaire luchtinblaasklep “B”, circuit onderbroken
P0417 Secundaire luchtinblaasklep “B”, kortsluiting
P0418 Relais voor secundaire luchtpomp “A”, onjuiste werking
P0419 Relais voor secundaire luchtpomp “B”, onjuiste werking
P0420 Katalysator, onjuiste werking
P0421 Katalysator, onjuiste werking; Bank 1
P0422 Hoofd katalysator, onjuiste werking; Bank 1
P0423 Verwarmde katalysator, onjuiste werking; Bank 1
P0424 Verwarmde katalysator, temperatuur te laag; Bank1
P0425 Temperatuursensor katalysator; Bank 1
P0426 Temperatuur sensor katalysator, onjuiste werking; Bank 1
P0427 Temperatuur sensor katalysator, kortsluiting met massa; Bank 1
P0428 Temperatuursensor katalysator, kortsluiting met plus; Bank 1
P0429 Verwarmde katalysator, onjuiste werking circuit verwarming; Bank 1
P0430 Katalysator, onjuiste werking; Bank 2
P0431 Opwarmkatalysator, onjuiste werking; Bank 2
P0432 Hoofdkatalysator, geringe werking; Bank 2
P0433 Verwarmde katalysator, geringe werking; Bank 2
P0434 Katalysator, temperatuur te laag; Bank 2
P0435 Temperatuursensor katalysator; Bank 2
P0436 Temperatuursensor katalysator, onaannemelijk signaal; Bank 2
P0437 Temperatuursensor katalysator, Kortsluiting met massa; Bank 2
P0438 Temperatuursensor katalysator, Kortsluiting met plus; Bank 2
P0439 Verwarming circuit katalysator; Bank 2
P0440 Brandstofregeneratiesysteem, onjuiste werking
P0441 Brandstofregeneratiesysteem, doorlaat foutief
P0442 Brandstofregeneratiesysteem, lekkage gedetecteerd
P0443 Brandstofregeneratieklep, onjuiste werking
P0444 Magneetklep brandstofregeneratiesysteem, circuit onderbroken
P0445 Magneetklep brandstofregeneratiesysteem, kortsluiting
P0446 Brandstofregeneratiesysteem, controle circuit
P0447 Brandstofregeneratiesysteem, systeem blijft “open” staan
P0448 Brandstofregeneratiesysteem, systeem blijft “gesloten”
P0449 Brandstofregeneratiesysteem, sporadische storing
P0450 Druksensor brandstofregeneratiesysteem, onjuist signaal
P0451 Druksensor brandstofregeneratiesysteem, circuit onderbroken
P0452 Druksensor brandstofregeneratiesysteem, signaal te zwak
P0453 Druksensor brandstofregeneratiesysteem, signaal te sterk
P0454 Druksensor brandstofregeneratiesysteem, sporadische storing
P0455 Brandstofregeneratiesysteem, lekkage waargenomen
P0456 Brandstofdamp afzuigsysteem, erg klein lek
P0457 Brandstofdamp afzuigsysteem, lek (vuldop ontbreekt/los)
P0458 Klep brandstofdamp afzuigsysteem, laag circuit
P0459 Klep brandstofdamp afzuigsysteem, hoog circuit
P0460 Brandstofniveausensor, onjuist signaal
P0461 Brandstofniveau sensor, onaannemelijk signaal
P0462 Brandstofniveau sensor, signaal te zwak
P0463 Brandstofniveau sensor, signaal te sterk
P0464 Brandstof niveausensor, sporadische storing
P0465 Brandstofregeneratie systeem, circuit stromingssensor
P0466 Stromingssensor brandstofregeneratie systeem, onaannemelijk signaal
P0467 Stromingssensor brandstofregeneratie systeem, signaal te laag
P0468 Stromingssensor brandstofregeneratie systeem, signaal te hoog
P0469 Stromingssensor brandstofregeneratie systeem, sporadische storing
P0470 Uitlaatgasdruksensor, onjuist signaal
P0471 Uitlaatgasdruksensor, onaannemelijk signaal
P0472 Uitlaatgasdruksensor, signaal te laag
P0473 Uitlaatgasdruksensor, signaal te hoog
P0474 Uitlaatgasdruksensor, sporadische storing
P0475 Uitlaatgasdruksensor, onjuiste werking
P0476 Uitlaatgasdrukcontroleklep, onjuiste werking
P0477 Uitlaatgasdrukcontroleklep, signaal te laag
P0478 Uitlaatgasdrukcontroleklep, signaal te hoog
P0479 Uitlaatgasdrukcontroleklep, sporadische storing
P0480 Koelluchtventilatoraansturing 1, onjuiste werking
P0481 Koelluchtventilatoraansturing 2, onjuiste werking
P0482 Koelluchtventilatoraansturing 3, onjuiste werking
P0483 Koelluchtventilator, werking
P0484 Koelluchtventilator, stroom circuit
P0485 Koelluchtventilator, massa probleem
P0486 Sensor uitlaatgasrecirculatie “B”, onjuist signaal
P0487 Uitlaatgasrecirculatiepositiesensor, onjuist signaal
P0488 Uitlaatgasrecirculatiepositiesensor, onjuist signaal
P0489 Uitlaatgasrecirculatie controle circuit, signaal te laag
P0490 Uitlaatgasrecirculatie controle circuit, signaal te hoog
P0491 Secundaire luchtinjectie systeem; Bank 1
P0492 Secundaire luchtinjectie systeem; Bank 2
P0493 Koelluchtventilator overbelast
P0494 Koelluchtventilator, te trage werking P0495 Koelluchtventilator, te hoge ventilator snelheid
P0496 Brandstofregeneratiesysteem, doorstroming te hoog
P0497 Brandstofregeneratiesysteem, doorstroming te laag
P0498 Brandstofregeneratiecontrolesysteem, signaal te laag
P0499 Brandstofregeneratiecontrolesysteem, signaal te hoog
P0500 Snelheidsensor, onjuist signaal
P0501 Snelheidsensor, onjuist signaal
P0502 Snelheidsensor, onjuist signaal
P0503 Voertuigsnelheids-sensor, signaal te hoog / sporadische storing
P0504 Remlichtschakelaar A / B, samenhang
P0505 Stationair regelklep, onjuiste werking
P0506 Stationair regelklep, toerental lager dan verwacht
P0507 Stationair regelklep, toerental hoger dan verwacht
P0508 Regeling stationair toerental, signaal te laag
P0509 Regeling stationair toerental, signaal te hoog
P0510 Stationair schakelaar, onjuist signaal
P0511 Stationair toerental controle circuit
P0512 Beïnvloeding stationair toerental niet mogelijk
P0513 Verkeerde blokkeringscode
P0514 Temperatuursensor accu, onjuist signaal
P0515 Temperatuursensor accu, onjuist signaal
P0516 Temperatuursensor accu, te laag signaal
P0517 Temperatuursensor accu, te hoog signaal
P0518 Stationair controle sporadische storing
P0519 Stationair controle circuit, onjuiste werking
P0520 Motorolie druksensor/schakelaar, onjuist signaal
P0521 Motorolie druksensor/schakelaar, onaannemelijk signaal
P0522 Motorolie druksensor/schakelaar, te laag signaal
P0523 Motorolie druksensor/schakelaar, te hoog signaal
P0524 Motorolie druk te laag
P0525 Cruisecontrol servo, onjuiste werking
P0526 Koelluchtventilator snelheidsensor, onaannemelijk signaal
P0527 Koelluchtventilator snelheidsensor, onjuist signaal
P0528 Koelluchtventilator snelheidsensor, geen signaal
P0529 Koelluchtventilator snelheidsensor, sporadische storing
P0530 Druksensor airco, onjuist signaal
P0531 Belastingsignaal van airco compressor, onaannemelijk signaal
P0532 Druksensor airco, signaal te zwak
P0533 Druksensor airco, signaal te sterk
P0534 Airco, verlies van koelmiddel
P0535 Temperatuursensor verdamper airco, onjuist signaal
P0536 Temperatuursensor verdamper airco, onaannemelijk signaal
P0537 Temperatuursensor verdamper airco, te laag signaal
P0538 Temperatuursensor verdamper airco, te hoog signaal
P0539 Temperatuursensor verdamper airco, sporadische storing
P0540 Circuit verwarming inlaatlucht “A”
P0541 Verwarming inlaatlucht “A”, sluiting naar massa
P0542 Verwarming inlaatlucht “A”, sluiting naar plus
P0543 Verwarming inlaatlucht “A”, circuit onderbroken
P0544 Sensor temperatuur uitlaatgasrecirculatie Cilinder-rij 1, fout in circuit
P0545 Sensor temperatuur uitlaatgasrecirculatie Cilinder-rij 1, laag signaal
P0546 Sensor temperatuur uitlaatgasrecirculatie Cilinder-rij 1, hoog signaal
P0547 Sensor temperatuur uitlaatgasrecirculatie Cilinder-rij 2, fout in circuit
P0548 Sensor temperatuur uitlaatgasrecirculatie Cilinder-rij 2, laag signaal
P0549 Sensor temperatuur uitlaatgasrecirculatie Cilinder-rij 2, hoog signaal
P0550 Druksensor stuurbekrachtiging, onjuist signaal
P0551 Druksensor stuurbekrachtiging, onaannemelijk signaal
P0552 Druksensor stuurbekrachtiging, te laag signaal
P0553 Druksensor stuurbekrachtiging, te hoog signaal
P0554 Druksensor stuurbekrachtiging, sporadische storing
P0555 Sensor remkracht versterker
P0556 Sensor remkracht versterker, onaannemelijk signaal
P0557 Sensor remkracht versterker, te laag signaal
P0558 Sensor remkracht versterker, te hoog signaal
P0559 Sensor remkracht versterker, sporadische storing
P0560 Systeemspanning, onaannemelijk signaal
P0561 Systeemvoltage, niet stabiel
P0562 Systeemspanning, spanning te laag
P0563 Systeemspanning, spanning te hoog
P0564 Cruise control, invoer Multifunctionele schakelaar “A”
P0565 Aanschakel signaal cruisecontrol is niet aanwezig
P0566 Uitschakel signaal cruisecontrol is niet aanwezig
P0567 Cruisecontrol, signaal terugkoppeling afwezig
P0568 Schakelaar cruisecontrol snelheidsregelsysteem, onaannemelijk signaal
P0569 Cruisecontrol, afrem signaal ontbreekt
P0570 Signaal acceleratie cruisecontrol, onjuist signaal
P0571 Cruisecontrol, onjuist signaal remlichtschakelaar
P0572 Cruisecontrol, signaal remlichtschakelaar beneden minimum
P0573 Cruisecontrol, signaal remlichtschakelaar te hoog
P0574 Cruisecontrol, voertuig snelheid te hoog
P0575 Cruisecontrol, onjuist signaal circuit invoer
P0576 Cruisecontrol invoer circuit, te laag signaal
P0577 Cruisecontrol invoer circuit, te hoog signaal
P0578 Cruisecontrol, invoer multi-functie schakelaar “A”, circuit onderbroken
P0579 Cruisecontrol, invoer multi-functie schakelaar “A”, onjuiste werking
P0580 Cruisecontrol, invoer Multi-functie schakelaar “A”, signaal te laag
P0581 Cruisecontrol, invoer Multi-functie schakelaar “A”, signaal te hoog
P0582 Cruisecontrol vacuüm controle circuit, circuit onderbroken
P0583 Cruisecontrol vacuüm controle circuit, te laag signaal
P0584 Cruisecontrol vacuüm controle circuit, te hoog signaal
P0585 Cruise control, verband tussen invoer Multi-functie schakelaar “A”/ “B” weg
P0586 Cruise control, ventilatie / ontluchting regeling, circuit onderbroken
P0587 Cruise control, ventilatie / ontluchting regeling, kortsluiting met massa
P0588 Cruise control, ventilatie / ontluchting regeling, kortsluiting met plus
P0589 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar “B”
P0590 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar “B”, circuit onderbroken
P0591 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar “B”, onjuiste werking
P0592 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar “B”, te laag signaal
P0593 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar “B”, te hoog signaal
P0594 Cruise control, servo regeling, circuit onderbroken
P0595 Cruise control, servo regeling, kortsluiting aan massa
P0596 Cruise control, servo regeling, kortsluiting aan plus
P0597 Thermostaat temperatuur controle, circuit onderbroken
P0598 Thermostaat temperatuur controle, te laag signaal
P0599 Thermostaat temperatuur controle, te hoog signaal
P0600 Seriële communicatie ontbreekt
P0601 Regelapparaat defect
P0602 Regelapparaat defect, interne fout
P0603 Regelapparaat defect, interne fout(KAM)
P0604 Regelapparaat defect (Ram geheugen)
P0605 Regelapparaat defect (ROM geheugen)
P0606 Regelapparaat defect, fout in micro processor
P0607 Regelapparaat defect, onjuiste werking
P0608 Stuurmodule snelheidssensor uitgang “A”
P0609 Stuurmodule snelheidssensor uitgang “B”
P0610 Regelunit, fout in module voertuig opties
P0611 Regelunit, controle module werking injectoren
P0612 Regelunit, injector controle module circuit relais
P0613 Regelunit, TCM processor
P0614 Regelunit/regeleenheid transmissie, miscommunicatie
P0615 Startmotortrelais, circuit
P0616 Startmotorrelais, kortsluiting met massa
P0617 Startmotorrelais, kortsluiting met plus
P0618 Alternatieve brandstofcontrole module, geheugenfout(KAM)
P0619 Alternatieve brandstofcontrole module, geheugenfout(RAM/ROM)
P0620 Controle circuit dynamo
P0621 Dynamo, Lampen sturing “L”
P0622 Dynamo, veld controle “F”
P0623 Controle circuit dynamo lamp
P0624 Brandstofdop controle lamp, circuit fout
P0625 Dynamo veld aansluiting, kortsluiting met massa
P0626 Dynamo veld aansluiting, kortsluiting met plus
P0627 Brandstofpompcontrole circuit, circuit onderbroken
P0628 Brandstofpompcontrole circuit, kortsluiting aan massa
P0629 Brandstofpompcontrole circuit, kortsluiting aan plus
P0630 Chassisnr niet geprogrammeerd of herkend, regeleenheid motor/regeleenheid aandrijflijn
P0631 Chassisnr niet geprogrammeerd of herkend, regeleenheid transmissie
P0632 Kilometerteller niet ingelezen in regelunit, regeleenheid motor/regeleenheid aandrijflijn
P0633 Sleutel startonderbreking niet ingeprogammeerd, regeleenheid motor/regeleenheid aandrijflijn
P0634 Regeleenheid: aandrijflijn, motor , transmissie; Temperatuur te hoog
P0635 Stuurbekrachtiging controle circuit
P0636 Stuurbekrachtiging controle circuit, sluiting aan massa
P0637 Stuurbekrachtiging controle circuit, sluiting aan plus
P0638 Gasklepregeleenheid, onaannemelijk signaal
P0639 Gasklepregeleenheid “2”, onaannemelijk signaal
P0640 Circuit verwarming inlaatlucht
P0641 Sensor hoogte voltage “A”, circuit onderbroken
P0642 Sensor referentie hoogte voltage “A”, te laag signaal
P0643 Sensor referentie hoogte voltage “A”, te hoog signaal
P0644 Instrumentenpaneel bestuurder, circuit seriële datacommunicatie
P0645 Airconditioning controle circuit, onaannemelijk signaal
P0646 Airconditioning controle circuit, te laag signaal
P0647 Airconditioning controle circuit, te hoog signaal
P0648 Controle lamp startonderbreking
P0649 Circuit “cruise-control” controle lamp
P0650 Diagnoselampje (MIL), storing in circuit
P0651 Sensor hoogte voltage “B”, circuit onderbroken
P0652 Sensor hoogte voltage “B”, te laag signaal
P0653 Sensor hoogte voltage “B”, te hoog signaal
P0654 Uitgangssignaal voor motortoerental, onaannemelijk signaal
P0655 Diagnoselampje motortemperatuur, onaannemelijk signaal
P0656 Brandstofmeter, onjuist uitgangsignaal
P0657 Voltage “actuator”, circuit onderbroken
P0658 Voltage “actuator”, te lage voltage
P0659 Voltage “actuator”, voltage te hoog
P0660 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, circuit onderbroken; Bank 1
P0661 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, kortsluiting met massa; Bank 1
P0662 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, kortsluiting met plus; Bank 1
P0663 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, circuit onderbroken; Bank 2
P0664 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, kortsluiting met massa; Bank 2
P0665 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, kortsluiting met massa; Bank 2
P0666 Regelunit, aandrijflijn, motor, transmissie; Circuit interne temperatuursensor
P0667 Regelunit, aandrijflijn, motor, transmissie; Interne temperatuursensor, onaannemelijk signaal
P0668 Regelunit, aandrijflijn, motor, transmissie; Interne temperatuursensor, te laag signaal
P0669 Regelunit, aandrijflijn, motor, transmissie; Interne temperatuursensor te hoog signaal
P0670 Regelunit gloeibougie-aansturing, onjuiste werking
P0671 Regelunit gloeibougie-aansturing cilinder 1, onjuiste werking
P0672 Regelunit gloeibougie-aansturing cilinder 2, onjuiste werking
P0673 Regelunit gloeibougie-aansturing cilinder 3, onjuiste werking
P0674 Gloeispiraal cilinder 4 (Q13), elektrische storing in stroomcircuit
P0675 Gloeispiraal cilinder 5 (Q14), elektrische storing in stroomcircuit
P0676 Gloeispiraal cilinder 6 (Q15), elektrische storing in stroomcircuit
P0677 Gloeispiraal cilinder 7 (Q16), elektrische storing in stroomcircuit
P0678 Gloeispiraal cilinder 8 (Q17), elektrische storing in stroomcircuit
P0679 Gloeispiraal cilinder 9 (Q18), elektrische storing in stroomcircuit
P0680 Gloeispiraal cilinder 10 (Q19), elektrische storing in stroomcircuit
P0681 Gloeispiraal cilinder 11 (Q20), elektrische storing in stroomcircuit
P0682 Gloeispiraal cilinder 12 (Q21), elektrische storing in stroomcircuit
P0683 Regelunit gloeibougies, geen signaal naar regeleenheid aandrijflijn
P0684 Regelunit gloeibougies, onaannemelijk signaal
P0685 Voedingsrelais regeleenheid, circuit onderbroken
P0686 Voedingsrelais regeleenheid, kortsluiting met massa
P0687 Voedingsrelais regeleenheid, kortsluiting met plus
P0688 Voedingsrelais regeleenheid, referentie circuit onderbroken
P0689 Voedingsrelais regeleenheid, referentie signaal te laag
P0690 Voedingsrelais regeleenheid, referentie signaal te hoog
P0691 Koelluchtventilator 1, kortsluiting met massa
P0692 Koelluchtventilator 1, kortsluiting met plus
P0693 Koelluchtventilator 2, kortsluiting met massa
P0694 Koelluchtventilator 2, kortsluiting met plus
P0695 Koelluchtventilator 3, kortsluiting met massa
P0696 Koelluchtventilator 3, kortsluiting met plus
P0697 Sensor “C” referentie voltage, circuit onderbroken
P0698 Sensor “C” referentie voltage, kortsluiting aan massa
P0699 Sensor “C” referentie voltage, kortsluiting aan plus
P0700 Regeleenheid transmissie, onjuiste werking
P0701 Regeleenheid transmissie, controle transmissie onaannemelijk signaal
P0702 Transmissie, onjuiste werking
P0703 Remlichtschakelaar, onjuist signaal
P0704 Koppelingschakelaar, onjuist signaal
P0705 Rijstandsensor transmissie (PRND), onjuist signaal
P0706 Sensor transmissietrap automaat, onjuist signaal
P0707 Sensor transmissietrap automaat, signaal te zwak
P0708 Sensor transmissietrap automaat, signaal te sterk
P0709 Sensor transmissietrap automaat, tijdelijke storing
P0710 Temperatuursensor transmissievloeistof, onjuist signaal
P0711 Temperatuursensor transmissievloeistof, onaannemelijk signaal
P0712 Temperatuursensor transmissievloeistof, signaal te zwak
P0713 Temperatuursensor transmissievloeistof, signaal te sterk
P0714 Temperatuursensor transmissievloeistof, tijdelijke storing
P0715 Sensor ingangstoerental transmissie, onjuist signaal
P0716 Sensor ingangstoerental transmissie, onaannemelijk signaal
P0717 Sensor ingangstoerental transmissie, geen signaal
P0718 Sensor ingangstoerental transmissie, tijdelijke storing
P0719 Koppelomvormer/remschakelaar, onjuist signaal
P0720 Sensor uitgangstoerental transmissie, onjuist signaal
P0721 Sensor uitgangstoerental transmissie, onaannemelijk signaal
P0722 Sensor uitgangstoerental transmissie, geen signaal
P0723 Sensor uitgangstoerental transmissie, tijdelijke storing
P0724 Koppelomvormer/remschakelaar, signaal te sterk
P0725 Toerentalsignaal van regeleenheid motor naar regeleenheid transmissie,onjuist signaal
P0726 Toerentalsignaal van regeleenheid motor naar regeleenheid transmissie,onaannemelijk signaal
P0727 Toerentalsignaal van regeleenheid motor naar regeleenheid transmissie,geen signaal
P0728 Toerentalsignaal van regeleenheid motor naar regeleenheid transmissie,storing in circuit
P0729 Overbrengingsverhouding versnelling 6, onjuist
P0730 Overbrengingsverhouding transmissie, onjuist
P0731 Overbrengingsverhouding versnelling 1, onjuist
P0732 Overbrengingsverhouding versnelling 2, onjuist
P0733 Overbrengingsverhouding versnelling 3, onjuist
P0734 Overbrengingsverhouding versnelling 4, onjuist
P0735 Overbrengingsverhouding versnelling 5, onjuist
P0736 Overbrengingsverhouding achteruit, onjuist
P0737 Regeleenheid transmissie, circuit uitgaand signaal motortoerental
P0738 Regeleenheid transmissie, uitgaand signaal motortoerental te zwak
P0739 Regeleenheid transmissie, uitgaand signaal motortoerental te sterk
P0740 Koppeling koppelomvormer, onjuiste werking
P0741 Koppeling koppelomvormer, onjuiste werking
P0742 Koppeling koppelomvormer, onjuiste werking
P0743 Koppeling koppelomvormer, storing in circuit
P0744 Koppeling koppelomvormer, tijdelijke storing
P0745 Magneetklep drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0746 Magneetklep drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0747 Magneetklep drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0748 Magneetklep drukregelaar transmissie, storing in circuit
P0749 Magneetklep drukregelaar transmissie, tijdelijke storing
P0750 Transmissie schakelklep 1, onjuiste werking
P0751 Transmissie schakelklep 1, onjuiste werking
P0752 Transmissie schakelklep 1, onjuiste werking
P0753 Transmissie schakelklep 1, storing in circuit
P0754 Transmissie schakelklep 1, tijdelijke storing
P0755 Transmissie schakelklep 2, onjuiste werking
P0756 Transmissie schakelklep 2, onjuiste werking
P0757 Transmissie schakelklep 2, onjuiste werking
P0758 Transmissie schakelklep 2, storing in circuit
P0759 Transmissie schakelklep 2, tijdelijke storing
P0760 Transmissie schakelklep 3, onjuiste werking
P0761 Transmissie schakelklep 3, onjuiste werking
P0762 Transmissie schakelklep 3, onjuiste werking
P0763 Transmissie schakelklep 3, storing in circuit
P0764 Transmissie schakelklep 3, tijdelijke storing
P0765 Transmissie schakelklep 4, onjuiste werking
P0766 Transmissie schakelklep 4, onjuiste werking
P0767 Transmissie schakelklep 4, onjuiste werking
P0768 Transmissie schakelklep 4, storing in circuit
P0769 Transmissie schakelklep 4, tijdelijke storing
P0770 Transmissie schakelklep 5, onjuiste werking
P0771 Transmissie schakelklep 5, onjuiste werking
P0772 Transmissie schakelklep 5, onjuiste werking
P0773 Transmissie schakelklep 5, storing in circuit
P0774 Transmissie schakelklep 5, tijdelijke storing
P0775 Magneetklep 2 drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0776 Magneetklep 2 drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0777 Magneetklep 2 drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0778 Magneetklep 2 drukregelaar transmissie, storing in circuit
P0779 Magneetklep 2 drukregelaar transmissie, tijdelijke storing
P0780 Transmissie, storing bij schakelen
P0781 Transmissie, storing bij schakelen 1-2
P0782 Transmissie, storing bij schakelen 2-3
P0783 Transmissie, storing bij schakelen 3-4
P0784 Transmissie, storing bij schakelen 4-5
P0785 Magneetklep schakelmoment transmissie, onjuiste werking
P0786 Magneetklep schakelmoment transmissie, onaannemelijk signaal
P0787 Magneetklep schakelmoment transmissie, signaal te zwak
P0788 Magneetklep schakelmoment transmissie, signaal te sterk
P0789 Magneetklep schakelmoment transmissie, tijdelijke storing
P0790 Transmissie schakelaar “normaal/sport”, onjuiste werking
P0791 Snelheidssensor 1 tussenas transmissie, onjuiste werking
P0792 Snelheidssensor 1 tussenas transmissie, onjuiste werking
P0793 Snelheidssensor 1 tussenas transmissie, geen signaal
P0794 Snelheidssensor 1 tussenas transmissie, tijdelijke storing
P0795 Magneetklep 3 drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0796 Magneetklep 3 drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0797 Magneetklep 3 drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0798 Magneetklep 3 drukregelaar transmissie, storing in circuit
P0799 Magneetklep 3 drukregelaar transmissie, tijdelijke storing
P0800 Transmissie, aanvraag storingslamp (MIL)
P0801 Transmissie blokkering achteruit, onjuiste werking
P0802 Transmissie storingslamp (MIL), open circuit
P0803 Transmissie schakelklep 1-4, onjuiste werking
P0804 Transmissie waarschuwingslampje opschakelen, storing in circuit
P0805 Positiesensor koppeling, storing in circuit
P0806 Positiesensor koppeling, onjuiste werking
P0807 Positiesensor koppeling, signaal te zwak
P0808 Positiesensor koppeling, signaal te sterk
P0809 Positiesensor koppeling, tijdelijke storing
P0810 Bediening koppeling, onjuiste werking
P0811 Koppeling, overmatige slip
P0812 Transmissie achteruit, storing ingaand circuit
P0813 Transmissie achteruit, storing uitgaand circuit
P0814 Transmissie keuze display, storing in circuit
P0815 Schakelaar voor opschakelen, storing in circuit
P0816 Schakelaar voor terugschakelen, storing in circuit
P0817 Startvergrendeling, storing in circuit
P0818 Aandrijflijn ontkoppelschakelaar, storing ingaand circuit
P0819 Schakelaars op- en terugschakelen komen niet overeen met ingeschakelde versnelling
P0820 Versnellingshendel X-Y positiesensor, storing in circuit
P0821 Versnellingshendel X positiesensor, storing in circuit
P0822 Versnellingshendel Y positiesensor, storing in circuit
P0823 Versnellingshendel X positiesensor, tijdelijke storing
P0824 Versnellingshendel Y positiesensor, tijdelijke storing
P0825 Schakelaars op- en terugschakelen (versnelling beinvloeding), storing in circuit
P0826 Schakelaars op- en terugschakelen, storing ingaand circuit
P0827 Schakelaars op- en terugschakelen, ingaand signaal te zwak
P0828 Schakelaars op- en terugschakelen, ingaand signaal te sterk
P0829 Versnelling 5-6, onjuiste werking
P0830 Koppelingsschakelaar 1, storing in circuit
P0831 Koppelingsschakelaar 1, signaal te zwak
P0832 Koppelingsschakelaar 1, signaal te sterk
P0833 Koppelingsschakelaar 2, storing in circuit
P0834 Koppelingsschakelaar 2, signaal te sterk
P0835 Koppelingsschakelaar 2, signaal te sterk
P0836 Schakelaar vierwielaandrijving, storing in circuit
P0837 Schakelaar vierwielaandrijving, onjuiste werking
P0838 Schakelaar vierwielaandrijving, signaal te zwak
P0839 Schakelaar vierwielaandrijving, signaal te sterk
P0840 Transmissie vloeistofdruksensor 1 of vloeistofdrukschakelaar 1, storing in circuit
P0841 Transmissie vloeistofdruksensor 1 of vloeistofdrukschakelaar 1, onaannemelijk signaal
P0842 Transmissie vloeistofdruksensor 1 of vloeistofdrukschakelaar 1, signaal te zwak
P0843 Transmissie vloeistofdruksensor 1 of vloeistofdrukschakelaar 1, signaal te sterk
P0844 Transmissie vloeistofdruksensor 1 of vloeistofdrukschakelaar 1, tijdelijke storing
P0845 Transmissie vloeistofdruksensor 2 of vloeistofdrukschakelaar 2, storing in circuit
P0846 Transmissie vloeistofdruksensor 2 of vloeistofdrukschakelaar 2, onjuiste werking
P0847 Transmissie vloeistofdruksensor 2 of vloeistofdrukschakelaar 2, signaal te zwak
P0848 Transmissie vloeistofdruksensor 2 of vloeistofdrukschakelaar 2, signaal te sterk
P0849 Transmissie vloeistofdruksensor 2 of vloeistofdrukschakelaar 2, tijdelijke storing
P0850 Schakelaar neutraal of park, storing in ingaand circuit
P0851 Schakelaar neutraal of park, ingaand signaal te zwak
P0852 Schakelaar neutraal of park, ingaand signaal te sterk
P0853 Schakelaar “Drive”, storing in ingaand circuit
P0854 Schakelaar “Drive”, ingaand signaal te zwak
P0855 Schakelaar “Drive”, ingaand signaal te sterk
P0856 Tractie controle, storing ingaand signaal
P0857 Tractie controle, storing ingaand signaal of onjuiste werking
P0858 Tractie controle, ingaand signaal te zwak
P0859 Tractie controle, ingaand signaal te sterk
P0860 Regeleenheid transmissie, storing in communicatiecircuit
P0861 Regeleenheid transmissie, signaal communicatiecircuit te zwak
P0862 Regeleenheid transmissie, signaal communicatiecircuit te sterk
P0863 Regeleenheid transmissie, storing in communicatiecircuit
P0864 Regeleenheid transmissie, storing in communicatiecircuit
P0865 Regeleenheid transmissie, signaal communicatie te zwak
P0866 Regeleenheid transmissie, signaal communicatie te sterk
P0867 Transmissie vloeistofdruk, onjuist
P0868 Transmissie vloeistofdruk, te laag
P0869 Transmissie vloeistofdruk, te hoog
P0870 Transmissie vloeistofdruksensor 3 of vloeistofdrukschakelaar 3, storing in circuit
P0871 Transmissie vloeistofdruksensor 3 of vloeistofdrukschakelaar 3, storing in circuit
P0872 Transmissie vloeistofdruksensor 3 of vloeistofdrukschakelaar 3, signaal te zwak
P0873 Transmissie vloeistofdruksensor 3 of vloeistofdrukschakelaar 3, signaal te sterk
P0874 Transmissie vloeistofdruksensor 3 of vloeistofdrukschakelaar 3, tijdelijke storing
P0875 Transmissie vloeistofdruksensor 4 of vloeistofdrukschakelaar 4, storing in circuit
P0876 Transmissie vloeistofdruksensor 4 of vloeistofdrukschakelaar 4, onjuiste werking
P0877 Transmissie vloeistofdruksensor 4 of vloeistofdrukschakelaar 4, signaal te zwak
P0878 Transmissie vloeistofdruksensor 4 of vloeistofdrukschakelaar 4, signaal te sterk
P0879 Transmissie vloeistofdruksensor 4 of vloeistofdrukschakelaar 4, tijdelijke storing
P0880 Regeleenheid transmissie, (signaal) ingaande voeding onjuist
P0881 Regeleenheid transmissie, (signaal) ingaande voeding onjuist
P0882 Regeleenheid transmissie, (signaal) ingaande voeding te zwak
P0883 Regeleenheid transmissie, (signaal) ingaande voeding te sterk
P0884 Regeleenheid transmissie, (signaal) ingaande voeding tijdelijke storing
P0885 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, onjuiste werking
P0886 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, signaal te zwak
P0887 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, signaal te sterk
P0888 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, voltage controle circuit
P0889 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, voltage controle circuit onjuiste werking
P0890 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, voltage controle circuit signaal te zwak
P0891 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, voltage controle circuit signaal te sterk
P0892 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, voltage controle tijdelijke storing
P0893 Meerdere versnellingen ingeschakeld
P0894 Transmissie, slippend onderdeel
P0895 Transmissie, schakeltijd te kort
P0896 Transmissie, schakeltijd te lang
P0897 Transmissievloeistof, verouderd of slecht
P0898 Regeleenheid transmissie, signaal aanvraag storingslamp (MIL) te zwak
P0899 Regeleenheid transmissie, signaal aanvraag storingslamp (MIL) te sterk
P0900 Actuator bediening koppeling, onjuiste werking of storing in circuit
P0901 Actuator bediening koppeling, onjuiste werking
P0902 Actuator bediening koppeling, signaal te zwak
P0903 Actuator bediening koppeling, signaal te sterk
P0904 Transmissie positie keuzehendel, storing in circuit
P0905 Transmissie positie keuzehendel, onjuiste werking
P0906 Transmissie positie keuzehendel, signaal te zwak
P0907 Transmissie positie keuzehendel, signaal te sterk
P0908 Transmissie positie keuzehendel, tijdelijke storing
P0909 Transmissie bediening versnelling, storing
P0910 Actuator versnellingsbediening, storing in circuit
P0911 Actuator versnellingsbediening, onjuiste werking
P0912 Actuator versnellingsbediening, signaal te zwak
P0913 Actuator versnellingsbediening, signaal te sterk
P0914 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, storing in circuit
P0915 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, onjuiste werking
P0916 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, signaal te zwak
P0917 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, signaal te sterk
P0918 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, tijdelijke storing
P0919 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, storing
P0920 Actuator bediening oneven versnellingen, onjuiste werking
P0921 Actuator bediening versnellingen voorwaarts, onjuiste werking
P0922 Actuator bediening versnellingen voorwaarts, signaal te zwak
P0923 Actuator bediening versnellingen voorwaats, signaal te sterk
P0924 Actuator bediening versnellingen achteruit, onjuiste werking
P0925 Actuator bediening versnellingen achteruit, onjuiste werking
P0926 Actuator bediening versnelling achteruit, signaal te zwak
P0927 Actuator bediening versnelling achteruit, signaal te sterk
P0928 Blokkeer-magneetklep versnelling, onjuiste werking
P0929 Blokkeer-magneetklep versnelling, onjuiste werking
P0930 Blokkeer-magneetklep versnelling, signaal te zwak
P0931 Blokkeer-magneetklep versnelling, signaal te sterk
P0932 Transmissie vloeistofdruksensor, storing in circuit
P0933 Transmissie vloeistofdruksensor, onjuiste werking
P0934 Transmissie vloeistofdruksensor, ingaand signaal te zwak
P0935 Transmissie vloeistofdruksensor, ingaand signaal te sterk
P0936 Transmissie vloeistofdruksensor, tijdelijke storing
P0937 Transmissie vloeistoftemperatuursensor, storing in circuit
P0938 Transmissie vloeistoftemperatuursensor, onjuiste werking
P0939 Transmissie vloeistoftemperatuursensor, signaal te zwak
P0940 Transmissie vloeistoftemperatuursensor, signaal te sterk
P0941 Transmissie vloeistoftemperatuursensor, tijdelijke storing
P0942 Transmissie hydraulische drukunit, onjuiste werking
P0943 Transmissie hydraulische drukunit, tijd aansturen unit te kort
P0944 Transmissie hydraulische drukunit, drukverlies
P0945 Transmissie, relais hydraulische drukunit, storing in circuit
P0946 Transmissie, relais hydraulische drukunit, onjuiste werking
P0947 Transmissie, relais hydraulische drukunit, signaal te zwak
P0948 Transmissie, relais hydraulische drukunit, signaal te sterk
P0949 Automatisch bediende versnellingsbak (ASM), adaptieve waarden niet ingelezen
P0950 Aansturing automatisch bediende versnellingsbak (ASM), onjuiste werking
P0951 Aansturing automatisch bediende versnellingsbak (ASM), onjuiste werking
P0952 Aansturing automatisch bediende versnellingsbak (ASM), signaal te zwak
P0953 Aansturing automatisch bediende versnellingsbak (ASM), signaal te sterk
P0954 Aansturing automatisch bediende versnellingsbak (ASM), tijdelijke storing
P0955 Schakelprogr. (sport,winter) automatisch bediende versnellingsbak (ASM), onjuiste werking
P0956 Schakelprogr. (sport,winter) automatisch bediende versnellingsbak (ASM), onjuiste werking
P0957 Schakelprogr. (sport, winter) automatisch bediende versnellingsbak (ASM), signaal te zwak
P0958 Schakelprogr. (sport, winter) automatisch bediende versnellingsbak (ASM), signaal te sterk
P0959 Schakelprogr. (sport, winter) automatisch bediende versnellingsbak (ASM), tijdelijke storing
P0960 Solenoide drukregeling A, onderbreking
P0961 Solenoide drukregeling A, bereik/vermogen
P0962 Solenoide drukregeling A, laag signaal
P0963 Solenoide drukregeling A, hoog signaal
P0964 Solenoide drukregeling B, onderbreking
P0965 Solenoide drukregeling B, bereik/vermogen
P0966 Solenoide drukregeling B, laag signaal
P0967 Solenoide drukregeling B, hoog signaal
P0968 Solenoide drukregeling C, onderbreking
P0969 Solenoide drukregeling C, bereik/vermogen
P0970 Solenoide drukregeling C, laag signaal
P0971 Solenoide drukregeling C, hoog signaal
P0972 Aansturing transmissie schakelklep 1, onjuiste werking
P0973 Aansturing transmissie schakelklep 1, signaal te zwak
P0974 Aansturing transmissie schakelklep 1, signaal te sterk
P0975 Aansturing transmissie schakelklep 2, onjuiste werking
P0976 Aansturing transmissie schakelklep 2, signaal te zwak
P0977 Aansturing transmissie schakelklep 2, signaal te sterk
P0978 Aansturing transmissie schakelklep 3, onjuiste werking
P0979 Aansturing transmissie schakelklep 3, signaal te zwak
P0980 Aansturing transmissie schakelklep 3, signaal te sterk
P0981 Aansturing transmissie schakelklep 4, onjuiste werking
P0982 Aansturing transmissie schakelklep 4, signaal te zwak
P0983 Aansturing transmissie schakelklep 4, signaal te sterk
P0984 Aansturing transmissie schakelklep 5, onjuiste werking
P0985 Aansturing transmissie schakelklep 5, signaal te zwak
P0986 Aansturing transmissie schakelklep 5, signaal te sterk
P0987 Transmissie vloeistofdruksensor 5 of vloeistofdrukschakelaar 5, storing in circuit
P0988 Transmissie vloeistofdruksensor 5 of vloeistofdrukschakelaar 5, onjuiste werking
P0989 Transmissie vloeistofdruksensor 5 of vloeistofdrukschakelaar 5, signaal te zwak
P0990 Transmissie vloeistofdruksensor 5 of vloeistofdrukschakelaar 5, signaal te sterk
P0991 Transmissie vloeistofdruksensor 5 of vloeistofdrukschakelaar 5, tijdelijke storing
P0992 Transmissie vloeistofdruksensor 6 of vloeistofdrukschakelaar 6, storing in circuit
P0993 Transmissie vloeistofdruksensor 6 of vloeistofdrukschakelaar 6, onjuiste werking
P0994 Transmissie vloeistofdruksensor 6 of vloeistofdrukschakelaar 6, signaal te zwak
P0995 Transmissie vloeistofdruksensor 6 of vloeistofdrukschakelaar 6, signaal te sterk
P0996 Transmissie vloeistofdruksensor 6 of vloeistofdrukschakelaar 6, tijdelijke storing
P0997 Transmissie schakelklep 6, onjuiste werking
P0998 Transmissie schakelklep 6, signaal te zwak
P0999 Transmissie schakelklep 6, signaal te sterk
P1000 Einspritzventil Zylinder 9 (N299) elektrischer Fehler im Stromkreis
P1001 Einspritzventil Zylinder 10 (N300) elektrischer Fehler im Stromkreis
P1002 Einspritzventil Zylinder 11 (N301) elektrischer Fehler im Stromkreis
P1003 Einspritzventil Zylinder 12 (N302) elektrischer Fehler im Stromkreis
P1004 Momentendifferenz Zylinder 1 Grenzwert überschritten
P1005 Momentendifferenz Zylinder 2 Grenzwert überschritten
P1006 Momentendifferenz Zylinder 3 Grenzwert überschritten
P1007 Momentendifferenz Zylinder 4 Grenzwert überschritten
P1008 Luftmassenmesser 1/2 unplausibles Signal
P1009 Luftmassenmesser 1/2 unplausibles Signal aus Lasterfassung
P1010 Einspritzventil Zyl. 9 (N299) Unterbrechung
P1011 Einspritzventil Zyl. 10 (N300) Unterbrechung
P1012 Einspritzventil Zyl. 11 (N301) Unterbrechung
P1013 Einspritzventil Zyl. 12 (N302) Unterbrechung
P1014 Ventil für Bypassklappe Luftfilter (N275) Kurzschluss nach Plus
P1015 Ventil für Bypassklappe Luftfilter (N275) Kurzschluss nach Masse
P1016 Ventil für Bypassklappe Luftfilter (N275) Unterbrechung
P1017 Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung oberer Anschlag nicht erreicht
P1018 Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung unterer Anschlag nicht erreicht
P1019 Geber für NOx (G295) Signal zu langsam
P1020 Kraftstoffdruckregelung Regelgrenze überschritten
P1021 Bank 1, Nockenwellenspätverstellung Soll nicht erreicht
P1022 Bank 1, Nockenwellenfrühverstellung Soll nicht erreicht
P1023 Regelklep brandstofdruk (N276), kortsluiting naar massa
P1024 Regelklep brandstofdruk (N276), onderbreking
P1025 Regelklep brandstofdruk (N276), mechanische storing
P1026 Regelsolenoide lucht inlaatspruitstuk, kortsluiting naar plus
P1027 Regelsolenoide lucht inlaatspruitstuk, kortsluiting naar min
P1028 Regelsolenoide lucht inlaatspruitstuk, onderbreking
P1029 Sensor positie luchtklepregeling inlaatspruitstuk (N316), bovenste grens niet bereikt
P1030 Sensor positie luchtklepregeling inlaatspruitstuk (N316), onderste grens niet bereikt
P1031 Sensor positie luchtklepregeling inlaatspruitstuk (N316), voorgeschreven waarde niet bereikt
P1032 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Warm Up Control Circuit Banks 1 and 2 Sensor 1
P1033 Nox sensor (G295) Signaal te laag
P1034 Nox sensor (G295) Signaal buiten tolerantie
P1035 Nox sensor (G295) Signaal inplausibel
P1036 Sensor NOx verwarming, kortsluiting naar plus
P1037 Sensor NOx verwarming, kortsluiting naar min
P1038 Sensor NOx verwarming, onderbreking
P1039 Versorgung Einspritzventil(e) A, Kurzschluss
P1040 Versorgung Einspritzventil(e) A, elektrischer Fehler im Stromkreis
P1041 Versorgung Einspritzventil(e) B, Kurzschluss
P1042 Versorgung Einspritzventil(e) B, elektrischer Fehler im Stromkreis
P1043 Versorgung Einspritzventil(e) C, Kurzschluss
P1044 Versorgung Einspritzventil(e) C, elektrischer Fehler im Stromkreis
P1045 Versorgung Einspritzventil(e) D, Kurzschluss
P1046 Versorgung Einspritzventil(e) D, elektrischer Fehler im Stromkreis
P1047 Cilinderrij 1, ventiel nokkenaspositie, uitlaat (N318), storing in stroomkring
P1048 Cilinderrij 1, ventiel nokkenaspositie, uitlaat (N318), kortsluiting naar plus
P1049 Cilinderrij 1, ventiel nokkenaspositie, uitlaat (N318), kortsluiting naar min
P1050 Cilinderrij 1, ventiel nokkenaspositie, uitlaat (N318), onderbreking stroomkring
P1051 Cilinderrij 1, ventiel nokkenaspositie, uitlaat (N319), storing in stroomkring
P1052 Cilinderrij 1, ventiel nokkenaspositie, uitlaat (N319), kortsluiting naar plus
P1053 Cilinderrij 1, ventiel nokkenaspositie, uitlaat (N319), kortsluiting naar min
P1054 Cilinderrij 1, ventiel nokkenaspositie, uitlaat (N319), onderbreking in stroomkring
P1055 Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslaß, Kurzschluß nach Plus
P1056 Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslaß, Kurzschluß nach Masse
P1057 Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslaß, Unterbrechung
P1058 Bank 2, Nockenwellenverstellung Auslaß, Kurzschluß nach Plus
P1059 Bank 2, Nockenwellenverstellung Auslaß, Kurzschluß nach Masse
P1060 Bank 2, Nockenwellenverstellung Auslaß, Unterbrechung
P1061 Bank 2, Nockenwellenspätverstellung, Soll nicht erreicht
P1062 Bank 2, Nockenwellenfrühverstellung, Soll nicht erreicht
P1063 Brandstofdruk, regelgrens niet bereikt
P1064 Brandstofdruk, mechanische storing
P1065 Brandstofdruk, regelverschil
P1066 Regelsolenoide lucht inlaatspruitstuk (N335), kortsluiting naar plus
P1067 Regelsolenoide lucht inlaatspruitstuk (N335), kortsluiting naar min
P1068 Regelsolenoide lucht inlaatspruitstuk (N335), onderbreking
P1069 Stikstofsensor NOx (G295), regeling verwarming, kortsluiting naar min
P1070 Stikstofsensor NOx (G295), regeling verwarming, kortsluiting naar plus
P1071 Stikstofsensor NOx (G295), regeling verwarming, onwaarschijnlijk signaal
P1072 Stikstofsensor NOx (G295), regeling verwarming, storing in circuit
P1073 Luftmassenmesser 2 (G246), Signal zu klein
P1074 Luftmassenmesser 2 (G246), Signal zu groß
P1075 Lambda-Regelung Abgas-Bank 3, System zu mager
P1076 Lambda-Regelung Abgas-Bank 3, System zu fett
P1077 Lambda-Regelung Abgas-Bank 4, System zu mager
P1078 Lambda-Regelung Abgas-Bank 4, System zu fett
P1079 Lambda-Regelung Abgas-Bank 3, unplausibler Regelwert
P1080 Lambda-Regelung Abgas-Bank 4, unplausibler Regelwert
P1081 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 1, Magergrenze unterschritten
P1082 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 2, Magergrenze unterschritten
P1083 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 1, Fettgrenze überschritten
P1084 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 2, Fettgrenze überschritten
P1085 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 1, Magergrenze unterschritten
P1086 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 2, Magergrenze unterschritten
P1087 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 1, Fettgrenze überschritten
P1088 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 2, Fettgrenze überschritten
P1089 Mixture Regulation; Bank 2; Range 1: Lean Limit Exceeded
P1090 Mixture Regulation; Bank 2; Range 2: Lean Limit Exceeded
P1091 Bank 2, Gemischadaption Bereich 1, Fettgrenze überschritten
P1092 Bank 2, Gemischadaption Bereich 2, Fettgrenze überschritten
P1093 Mengselregeling cilinderrij 1, storing
P1094 Mengselregeling cilinderrij 2, storing
P1095 Potentiometer für Saugrohrklappe (G336), Kurzschluss nach Plus
P1096 Potentiometer für Saugrohrklappe (G336), Kurzschluss nach Masse
P1097 Potentiometer für Saugrohrklappe (G336), Unterbrechung
P1098 Potentiometer für Saugrohrklappe (G336), Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
P1099 Ansteuerung Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung elektrischer Fehler
P1100 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis Leistung zu gering
P1101 Lambdasonde 1, cilinderrij 1, spanning te laag
P1102 Lambdasonde 1, cilinderrij 1, kortsluiting naar plus
P1103 Lambdasonde 1, cilinderrij 1, uitgangsspanning te laag
P1104 Lambdasonde 1, cilinderrij 2, spanning te laag / luchtlek
P1105 Lambdasonde 2, cilinderrij 1, kortsluiting naar plus
P1106 Lambdasonde 1, cilinderrij 2, spanning te laag / luchtlek
P1107 Lambdasonde 1, cilinderrij 2, kortsluiting naar plus
P1108 BARO to MAP Sensor Comparison Too High
P1109 Secondary Port Throttle System
P1110 O2 Sensor Heating Circ.,Bank2-Sensor2 Short to B+
P1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
P1112 Lambda-regeling, cilinderrij 1, systeem te rijk
P1113 Cilinderrij 1, Sonde 1, verwarmingsweerstand te groot
P1114 Cilinderrij 1, Sonde 2, verwarmingsweerstand te groot
P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
P1116 ECT Signal Unstable or Intermittent
P1117 Engine Coolant Temp. Signal Out-Of-Range Low
P1118 Engine Coolant Temp. Signal Out-Of-Range High
P1119 ECT Signal Out-Of-Range With TFT Sensor
P1120 Throttle Position (TP) Sensor 1 Circuit
P1121 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
P1122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
P1123 Long Term Fuel Trim Add.Air.,Bank1 System too Rich
P1124 Long Term Fuel Trim Add.Air., Bank1 System too Lean
P1125 Accelerator Pedal Position (APP) System
P1126 Long Term Fuel Trim Add.Air., Bank2 System too Lean
P1127 Long Term Fuel Trim mult., Bank1 System too Rich
P1128 Long Term Fuel Trim mult., Bank1 System too Lean
P1129 Long Term Fuel Trim mult., Bank2 System too Rich
P1130 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 1
P1131 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 2
P1132 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Variance Bank 2 Sensor 1
P1133 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Insufficient Switching Bank 1 Sensor 1
P1134 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Transition Time Ratio Bank 1 Sensor 1
P1135 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Lean Mean Bank 1 Sensor 1
P1136 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Rich Mean Bank 1 Sensor 1
P1137 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 1 Sensor 2 Lean System or Low Voltage
P1138 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 1 Sensor 2 Rich or High Voltage
P1139 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Insuff. Switching Bank 1 Sensor 2
P1140 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Transition Time Ratio Bank 1 Sensor 2
P1141 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2
P1142 Load Calculation Cross Check, Lower Limit Exceeded
P1143 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 1 Sensor 3 Lean System or Low Voltage
P1144 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 1 Sensor 3 Rich or High Voltage
P1145 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Cross Counts Bank 1 Sensor 3
P1146 Mass or Volume Air Flow Circ Supply Malfunction
P1147 O2 Control (Bank 2) System too lean
P1148 O2 Control (Bank 2) System too rich
P1149 O2 Control (Bank 1) Out of range
P1150 O2 Control (Bank 2) Out of range
P1151 Bank1, Long Term Fuel Trim, Range 1 Leanness Lower Limit Exceeded
P1152 Bank1, Long Term Fuel Trim, Range 2 Leanness Lower Limit Exceeded
P1153 Lambdasonde 2, cilinderrij 1 en 2, verwisseld
P1154 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Transition Time Ratio Bank 2 Sensor 1
P1155 Sensor spruitsukdruk
P1156 Sensor spuitstukdruk (G71)
P1157 Sensor spuitstukdruk (G71), voedingsspanning
P1158 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 2 Sensor 2 Rich or High Voltage
P1159 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Cross Counts Bank 2 Sensor 2
P1160 Manifold Temp.Sensor Circ. Open/Short to BOBD Foutcode
P1161 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 2
P1162 Fuel Temp.Sensor (G81): Circ. Short to Ground
P1163 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 2 Sensor 3 Lean System or Low Voltage
P1164 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 2 Sensor 3 Rich or High Voltage
P1165 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Cross Counts Bank 2 Sensor 3
P1166 Bank1, Long Term Fuel Trim, Range 2 Rich Limit Exceeded
P1167 Luftmassenmesser 2 (G246) unplausibles Signal
P1168 Luftmassenmesser 2 (G246) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P1169 Luftmassenmesser 2 (G246) Kurzschluss nach Plus
P1170 Bank to Bank Fuel Trim Offset
P1171 Fuel System Lean During Acceleration
P1172 Fuel Transfer Pump Flow Insufficient
P1173 Throttle Actuation Potentiometer Sign.2 Signal too High
P1174 Fuel Trim, Bank 1 Different injection times
P1175 Voreinspritzung abgeschaltet
P1176 O2 Correction Behind Catalyst, OBD Foutcode B1 Limit Attained
P1177 O2 Correction Behind Catalyst, OBD Foutcode B2 Limit Attained
P1178 Linear 02 Sensor / Pump Current Open Circuit
P1179 Linear 02 Sensor / Pump Current Short to ground
P1180 Linear 02 Sensor / Pump Current Short to B+
P1181 Linear 02 Sensor / Reference Voltage Open Circuit
P1182 Linear 02 Sensor / Reference Voltage Short to ground
P1183 Linear 02 Sensor / Reference Voltage Short to B+
P1184 Linear 02 Sensor / Common Ground Wire Open Circuit
P1185 Engine Oil Temperature Circuit
P1186 EOT Circuit Performance
P1187 EOT Sensor Circuit Low Voltage
P1188 EOT Sensor Circuit High Voltage
P1189 Engine Oil Pressure (EOP) Switch Circuit
P1190 Engine Vacuum Leak
P1191 Intake Air Duct Air Leak
P1192 Geber für Kraftstoffdruck (G247) Versorgungsspannung
P1193 Geber für Kraftstoffdruck (G247) Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
P1194 Regelventil für Kraftstoffdruck (N276) Kurzschluß nach Plus
P1195 Regelventil für Kraftstoffdruck (N276) Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
P1196 O2 Sensor Heater Circ., Bank1-Sensor1 Electrical Malfunction
P1197 O2 Sensor Heater Circ., Bank2-Sensor1 Electrical Malfunction
P1198 O2 Sensor Heater Circ., Bank1-Sensor2 Electrical Malfunction
P1199 O2 Sensor Heater Circ., Bank2-Sensor2 Electrical Malfunction
P1200 Injector Control Circuit
P1201 Injector 1, storing in circuit
P1202 Injector 2, storing in circuit
P1203 Injector 3, storing in circuit
P1204 Injector 4, storing in circuit
P1205 Injector 5, storing in circuit
P1206 Injector 6, storing in circuit
P1207 Injector 7, storing in circuit
P1208 Injector 8, storing in circuit
P1209 Intake valves for cylinder shut-off Short circuit to ground
P1210 Intake valves for cylinder shut-off Short to B+
P1211 Mass Air Flow Circuit Intermittent High
P1212 Mass Air Flow Circuit Intermittent Low
P1213 Injector 1, kortsluiting naar plus
P1214 Injector 2, kortsluiting naar plus
P1215 Injector 3, kortsluiting naar plus
P1216 Injector 4, kortsluiting naar plus
P1217 Injector 5, kortsluiting naar plus
P1218 Injector 6, kortsluiting naar plus
P1219 Injector 7, kortsluiting naar plus
P1220 Injector 8, kortsluiting naar plus
P1221 Fuel Pump Secondary Circuit Low
P1222 Injector Control Circuit Intermittent
P1223 Cylinder shut-off exhaust valves Open circuit
P1224 Zylinderabschaltung, Bank 2
P1225 Injector 1, kortsluiting naar min
P1226 Injector 2, kortsluiting naar min
P1227 Injector 3, kortsluiting naar min
P1228 Injector 4, kortsluiting naar min
P1229 Injector 5, kortsluiting naar min
P1230 Injector 6, kortsluiting naar min
P1231 Injector 7, kortsluiting naar min
P1232 Injector 8, kortsluiting naar min
P1233 Lasterfassung Fehlfunktion
P1234 Injector Circuit Cylinder 5 Intermittent
P1235 Abgas Bank 3, Lambdakorrektur hinter Katalysator Regelgrenze erreicht
P1236 Abgas Bank 4, Lambdakorrektur hinter Katalysator Regelgrenze erreicht
P1237 Injector 1, onderbreking
P1238 Injector 2, onderbreking
P1239 Injector 3, onderbreking
P1240 Injector 4, onderbreking
P1241 Injector 5, onderbreking
P1242 Injector 6, onderbreking
P1243 Injector 7, onderbreking
P1244 Injector 8, onderbreking
P1245 Sensor verstuivernaaldslag (G80)
P1246 Sensor verstuivernaaldslag (G80)
P1247 Sensor verstuivernaaldslag (G80)
P1248 Inspuitbegin regeling
P1249 Fuel consumption signal Electrical Fault in Circuit
P1250 Early Fuel Evaporation Heater Circuit
P1251 Start of Injection Solenoid (N108) Circ Short to B+
P1252 Start of Injection Solenoid Circ Open/Short to Ground
P1253 Fuel consumption signal Short to ground
P1254 Fuel consumption signal Short to B+
P1255 Engine Coolant Temp.Circ Short to Ground
P1256 Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1257 Supercharger System Overboost
P1258 Engine Coolant Overtemperature – above 268°F – Protection Mode Active
P1260 Last Test Failed Failed SCC ENTER:More Info.
P1260 Ventiel pompverstuiver cylinder 1 (N240)
P1261 Ventiel pompverstuiver cylinder 1 (N240)
P1262 Ventiel pompverstuiver cylinder 1 (N240)
P1263 Ventiel pompverstuiver cylinder 2 (N241)
P1264 Ventiel pompverstuiver cylinder 2 (N241)
P1265 Ventiel pompverstuiver cylinder 2 (N241)
P1266 Ventiel pompverstuiver cylinder 3 (N242)
P1267 Ventiel pompverstuiver cylinder 3 (N242)
P1268 Ventiel pompverstuiver cylinder 3 (N242)
P1269 Ventiel pompverstuiver cylinder 4 (N243)
P1270 Ventiel pompverstuiver cylinder 4 (N243)
P1271 Ventiel pompverstuiver cylinder 4 (N243)
P1272 Ventiel pompverstuiver cylinder 5 (N244)
P1273 Ventiel pompverstuiver cylinder 5 (N244)
P1274 Ventiel pompverstuiver cylinder 5 (N244)
P1275 Ventiel pompverstuiver cylinder 6 (N245)
P1276 Ventiel pompverstuiver cylinder 6 (N245)
P1277 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Circuit Low Voltage
P1278 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Circuit High Voltage
P1279 Ventil für Kraftstoffdosierung (N290) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P1280 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Circuit
P1281 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Circuit Performance
P1282 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Circuit Low Voltage
P1283 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Circuit High Voltage
P1284 Fuel Inj.Air Contr.Valve Circ. Open
P1285 Accelerator Pedal Position Sensor 3 Circuit
P1286 Accelerator Pedal Position Sensor 3 Circuit Performance
P1287 Accelerator Pedal Position Sensor 3 Circuit Low Voltage
P1288 Accelerator Pedal Position Sensor 3 Circuit High Voltage
P1289 Turbocharger bypass valve short to ground
P1290 Geber für Kühlmitteltemperatur-Kühlerausgang (G83) Signal zu groß
P1291 Geber für Kühlmitteltemperatur-Kühlerausgang (G83) Signal zu klein
P1292 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung (F265) Unterbrechung
P1293 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung (F265) Kurzschluß nach Plus
P1294 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung (F265) Kurzschluß nach Masse
P1295 Bypass Turbolader Durchsatz fehlerhaft
P1296 fout in motor koelsysteem
P1297 Drukverlies tussen de turbo en de gasklep (check D.V.)
P1298 Geber für Kühlmitteltemperatur-Kühlerausgang (G83) Unplausibles Signal
P1299 Ventil für Kraftstoffdosierung (N290) Fehlfunktion
P1300 Ignitor Circuit
P1301 Klopregeling cilinder 9, regelgrens bereikt
P1302 Klopregeling cilinder 10, regelgrens bereikt
P1304 Klopregeling cilinder 11, regelgrens bereikt
P1304 Klopregeling cilinder 12, regelgrens bereikt
P1305 Ignition Coil 2 Primary Feedback Circuit
P1306 Zündansteuerung Zyl. 9 Kurzschluß nach Plus
P1307 Zündansteuerung Zyl. 9 Kurzschluß nach Masse
P1308 Zündansteuerung Zyl. 10 Unterbrechung
P1309 Zündansteuerung Zyl. 10 Kurzschluß nach Plus
P1310 Ignition Coil 3 Primary Feedback Circuit
P1311 Zündansteuerung Zyl. 11 Unterbrechung
P1312 Zündansteuerung Zyl. 11 Kurzschluß nach Plus
P1313 Zündansteuerung Zyl. 11 Kurzschluß nach Masse
P1314 Zündansteuerung Zyl. 12 Unterbrechung
P1315 Ignition Coil 4 Primary Feedback Circuit
P1316 Zündansteuerung Zyl. 12 Kurzschluß nach Masse
P1317 Klopregeling cilinder 13, regelgrens bereikt
P1318 Klopregeling cilinder 14, regelgrens bereikt
P1319 Klopfsensor 1 (G61) Kurzschluss nach Masse
P1320 IC 4X Reference Circuit Intermittent
P1321 Electronic Ignition System Fault Line
P1322 EI System or Ignition Control Extra or Missing
P1323 IC 24X Reference Circuit Low Frequency
P1324 Crank RPM Too Low
P1325 Klopregeling cilinder 1, regelgrens bereikt
P1326 Klopregeling cilinder 2, regelgrens bereikt
P1327 Klopregeling cilinder 3, regelgrens bereikt
P1328 Klopregeling cilinder 4, regelgrens bereikt
P1329 Klopregeling cilinder 5, regelgrens bereikt
P1330 Klopregeling cilinder 6, regelgrens bereikt
P1331 Klopregeling cilinder 7, regelgrens bereikt
P1332 Klopregeling cilinder 8, regelgrens bereikt
P1333 Klopregeling cilinder 15, regelgrens bereikt
P1334 Klopregeling cilinder 16, regelgrens bereikt
P1335 Regeling motorkoppel, limiet bereikt
P1336 Regeling motorkoppel, limiet overschreden
P1337 Camshaft Position Sensor, Bank1 Short to Ground
P1338 Camshaft Position Sensor, Bank1 Open Circ./Short to B+
P1339 Sensor nokkenaspositie – Sensor motortoerental, verwisseld
P1340 Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
P1341 Ontstekensversterker, primair circuit 1, kortsluiting naar min
P1342 Ontstekensversterker, primair circuit 1, kortsluiting naar plus
P1343 Ontstekensversterker, primair circuit 2, kortsluiting naar min
P1344 Ontstekensversterker, primair circuit 2, kortsluiting naar plus
P1345 Ontstekensversterker, primair circuit 3, kortsluiting naar min
P1346 Ontstekensversterker, primair circuit 3, kortsluiting naar plus
P1347 Bank 2, Crankshaft-/Camshaft os.Sens.Sign. Out of Sequence
P1348 Ignition Coil Power Output Stage 1, Open Circuit
P1349 Ignition Coil Power Output Stage 2, Open Circuit
P1350 Ignition Control System
P1351 Ignition Coil Control Circuit High Voltage
P1352 IC Output High/Pulse Detected when GND_Cyl. 2
P1353 IC Output High/Pulse Detected when GND_Cyl. 3
P1354 Sensor regelschuifslag inspuitpomp (G149)
P1355 Bobine / versterker cilinder 1, onderbreking
P1356 Bobine / versterker cilinder 1, kortsluiting naar plus
P1357 Bobine / versterker cilinder 1, kortsluiting naar min
P1358 Bobine / versterker cilinder 2, onderbreking
P1359 Bobine / versterker cilinder 2, kortsluiting naar plus
P1360 Bobine / versterker cilinder 2, kortsluiting naar min
P1361 Bobine / versterker cilinder 3, onderbreking
P1362 Bobine / versterker cilinder 3, kortsluiting naar plus
P1363 Bobine / versterker cilinder 3, kortsluiting naar min
P1364 Bobine / versterker cilinder 4, onderbreking
P1365 Bobine / versterker cilinder 4, kortsluiting naar plus
P1366 Bobine / versterker cilinder 4, kortsluiting naar min
P1367 Bobine / versterker cilinder 5, onderbreking
P1368 Bobine / versterker cilinder 5, kortsluiting naar plus
P1369 Bobine / versterker cilinder 5, kortsluiting naar min
P1370 Bobine / versterker cilinder 6, onderbreking
P1371 Bobine / versterker cilinder 6, kortsluiting naar plus
P1372 Bobine / versterker cilinder 6, kortsluiting naar min
P1373 Cyl. 7, ignition circuit Open Circuit
P1374 3X Reference Circuit
P1375 IC 24X Reference Circuit High Voltage
P1376 Ignition Ground Circuit
P1377 IC Cam Pulse To 4X Reference Pulse
P1378 Cyl. 8, ignition circuit short to ground
P1379 Zylinder 13 Verbrennungsaussetzer erkannt
P1380 Misfire Detected – Rough Road Data Not Available
P1381 Misfire Detected – No Communication with Brake Control Module
P1382 Zylinder 16 Verbrennungsaussetzer erkannt
P1383 Fasatura camme variabili troppo ritardata (banco 1) Codice standard, può variareobd
P1384 Regelmodule defect
P1385 Regelmodule defect
P1386 Regelmodule klopregeling defect
P1387 Internal Contr. Module altitude sensor error
P1388 Internal Contr. Module drive by wire error; Control Module Malfunction- DBW Throttle Monitoring
P1389 Steuergerät 2 für Dieseldirekteinspritzanlage (J494) defekt
P1390 Wheel Speed Sensor 1 – G – Sensor Circuit
P1391 Wheel Speed Sensor 1 – G – Sensor Circuit Performance
P1392 Wheel Speed Sensor 1 – G – Sensor Circuit Low Voltage
P1393 Ontstekingsversterker, primair circuit 1, storing in circuit
P1394 Ontstekingsversterker, primair circuit 2, storing in circuit
P1395 Ontstekingsversterker, primair circuit 3, storing in circuit
P1396 Wheel Speed Sensor 2 – G – Sensor Circuit Performance
P1397 Wheel Speed Sensor 2 – G – Sensor Circuit Low Voltage
P1398 Wheel Speed Sensor 2 – G – Sensor Circuit High Voltage
P1399 Wheel Speed Sensor 2 – G – Sensor Circuit Intermittent
P1400 magneetklep voor de uitlaatgasreciculatie (N18)
P1401 magneetklep voor de uitlaatgasrecirculatie (N18)
P1402 magneetklep voor de uitlaatgasrecirculatie (N18)
P1403 EGR, regelverschil
P1404 EGR, basisinstelling niet uitgevoerd
P1405 Exhaust Gas Recirculation System Valve 3
P1406 EGR Valve Pintle Position Circuit
P1407 EGR Air Intrusion in Exhaust Supply to EGR Valve
P1408 Intake Manifold Pressure Sensor Circuit
P1409 EGR Vacuum System Leak
P1410 Fuel Tank Pressure System
P1411 Sec.Air Inj.Sys., Bank 2 Flow too Flow
P1412 EGR Different.Pressure Sensor Signal too Low
P1413 EGR Different.Pressure Sensor Signal too High
P1415 Secondary Air Injection (AIR) System Bank 1
P1416 Secondary Air Injection (AIR) System Bank 2
P1416 Ventil für Abgasrückführung (N18), Kennlinienadaption oberer Grenzwert überschritten
P1417 Secondary Air Injection System Relay A Control Circuit High
P1418 Fuel Level Sensor Circ Signal too High
P1419 Intake Air Low Pressure Switch Circuit Low Voltage
P1420 Intake Air Low Pressure Switch Circuit High Voltage
P1421 Sec.Air Inj.Valve Circ Short to Ground
P1422 Intake Air High Pressure Switch Circuit High Voltage
P1423 Sec.Air Inj.Sys., Bank 1 Flow too Low
P1424 Sec.Air Inj.Sys., Bank 1 Leak Detected
P1425 Tank Vent.Valve Short to Ground
P1426 EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit
P1427 Vacuumpomp van de remmen, kortsluiting naar plus
P1428 Vacuumpomp van de remmen, kortsluiting naar min
P1429 Vacuumpomp van de remmen, onderbreking
P1430 Vacuumpomp van de remmen, onderbreking / kortsluiting naar plus
P1431 Vacuumpomp van de remmen, onderbreking / kortsluiting naar min
P1432 Sec.Air Inj.Valve Open
P1433 Relais pomp luchtinblaassysteem (J299) onderbreking
P1434 Relais pomp luchtinblaassysteem (J299) kortsluiting naar plus
P1435 Relais pomp luchtinblaassysteem (J299) kortsluiting naar min
P1436 Relais pomp luchtinblaassysteem (J299) storing in electrisch circuit
P1437 Ventil 2 für Abgasrückführung (N213) Kurzschluss nach Plus
P1438 Ventil 2 für Abgasrückführung (N213) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P1439 EGR Potentiometer Error in Basic Seting
P1440 magneetklep voor de uitlaatgasrecirculatie (N18) onderbroken
P1441 magneetklep voor de uitlaatgasrecirculatie (N18), onderbreking of kortsluiting naar massa
P1442 EGR Valve Position Sensor Signal too high
P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge
P1442 EVAP Vacuum Sw. High Voltage During Ign. On
P1445 Catalyst Temp.Sensor 2 Circ. Range/Performance
P1446 Catalyst Temp.Circ Short to Ground
P1447 Catalyst Temp.Circ Open/Short to B+
P1448 Catalyst Temp.Sensor 2 Circ. Short to Ground
P1449 Catalyst Temp.Sensor 2 Circ. Open/Short to B+
P1450 Barometric Pressure Sensor Circuit / Sec.Air Inj.Sys.Circ Short to B+
P1451 Barometric Press. Sensor Performance
P1452 Sec.Air Inj.Sys. Open Circ.
P1453 Temperatuursensor uitlaatgasrecirculatie (egr) 1, onderbreking / kortsluiting naar plus
P1454 Temperatuursensor uitlaatgasrecirculatie (egr) 1, kortsluiting naar min
P1455 Temperatuursensor uitlaatgasrecirculatie (egr) 1, bereik – vermogens probleem
P1456 Temperatuurregeling uitlaatgasrecirculatie (egr) 1, regellimiet bereikt
P1457 Temperatuursensor uitlaatgasrecirculatie (egr) 2, onderbreking / kortsluiting naar plus
P1458 Temperatuursensor uitlaatgasrecirculatie (egr) 2, kortsluiting naar min
P1459 Temperatuursensor uitlaatgasrecirculatie (egr) 2, bereik – vermogens probleem
P1460 Temperatuurregeling uitlaatgasrecirculatie (egr) 2, regellimiet bereikt
P1461 Temperatuurregeling uitlaatgasrecirculatie (egr), cilinderrij 1, bereik / vermogens probleem
P1462 Temperatuurregeling uitlaatgasrecirculatie (egr), cilinderrij 2, bereik / vermogens probleem
P1463 Sekundärluftsystem, Bank 3 Fehlfunktion
P1464 Sekundärluftsystem, Bank 4 Fehlfunktion
P1465 Additive Pump Short Circuit to B+
P1466 Additive Pump Open/Short to Ground
P1467 EVAP Canister Purge Solenoid Valve Short Circuit to B+
P1468 EVAP Canister Purge Solenoid Valve Short Circuit to Ground
P1469 EVAP Canister Purge Solenoid Valve Open Circuit
P1470 EVAP Emission Contr.LDP Circ Electrical Malfunction
P1471 EVAP Emission Contr.LDP Circ Short to B+
P1472 EVAP Emission Contr.LDP Circ Short to Ground
P1473 EVAP Emission Contr.LDP Circ Open Circ.
P1474 EVAP Canister Purge Solenoid Valve electrical malfunction
P1475 EVAP Leak Detection Pump: No Signal
P1476 EVAP Emission Contr.LDP Circ Malfunction/Insufficient Vacuum
P1477 EVAP Emission Contr.LDP Circ Malfunction
P1478 EVAP Emission Contr.LDP Circ Clamped Tube Detected
P1479 Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
P1480 Cooling Fan 1 Control Circuit High
P1481 Cooling Fan Speed Sensor Circuit
P1482 Cooling Fan Speed Output Circuit
P1483 Engine Cooling System Performance
P1484 Cooling Fan System Performance
P1485 Sekundärlufteinblasventil 2 (N320) Unterbrechung
P1486 Sekundärlufteinblasventil 2 (N320) elektrischer Fehler im Stromkreis
P1487 Sekundärlufteinblasventil 2 (N320) Kurzschluß nach Masse
P1488 Sekundärlufteinblasventil 2 (N320) Kurzschluß nach Plus
P1489 Tankentlüftungsventil 2 (N333) Kurzschluß nach Plus
P1490 Tankentlüftungsventil 2 (N333) Kurzschluß nach Masse
P1491 Tankentlüftungsventil 2 (N333) Unterbrechung
P1492 Tankentlüftungsventil 2 (N333) elektrischer Fehler im Stromkreis
P1493 Unterdruckpumpe für Bremse Leistung zu gering
P1494 Tankentlüftungssystem 2 Durchsatz fehlerhaft
P1495 Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung (N345) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P1496 Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung (N345) Kurzschluss nach Plus
P1497 Sekundärluftsystem, Bank 3 Durchfluss fehlerhaft
P1498 Sekundärluftsystem, Bank 4 Durchfluss fehlerhaft
P1499 Umschaltventil 2 für Kühler Abgasrückführung (N381) Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse
P1500 Relais brandstofpomp, storing in circuit
P1501 Relais brandstofpomp, kortsluiting naar massa
P1502 Relais brandstofpomp, kortsluiting naar plus
P1503 Belastingssignaal wisselstroomdynamo
P1504 Intake Air Sys.Bypass Leak Detected
P1505 Closed Throttle Pos. Does Not Close/Open Circ
P1506 Throttle Idle Switch (F60): Does not Open or Short to Ground
P1507 Idle Sys.Learned Value Lower Limit Attained
P1508 Idle Speed Low – Idle Air Control (IAC) System Not Responding
P1509 Idle Speed High – Idle Air Control (IAC) System Not Responding
P1510 Throttle Control System Performance – Throttle Limitation Active
P1511 Throttle Control System – Backup System Performance
P1512 Intake Manifold Changeover Valve circuit Short to B+
P1513 Intake Manifold Changeover Valve2 circuit Short to B+
P1514 Airflow to TP Sensor Correlation High
P1515 Electronic Throttle System Throttle Position
P1516 Throttle Actuator Control (TAC) Module Throttle Actuator Position Performance
P1517 Electronic Throttle Module
P1518 Electronic Throttle Module to PCM Communication
P1519 Throttle Actuator Control (TAC) Module Internal Circuit
P1520 Transmission Range Switch Circuit
P1521 Transmission Engaged at High Throttle Angle
P1522 Park/Neutral to Drive/Reverse at High RPM
P1523 Throttle Closed Position Performance
P1524 Throttle Closed Position Performance
P1525 Throttle Body ServiceRequired
P1526 Minimum Throttle Position Not Learned
P1527 Transmission Range to Pressure Switch Correlation
P1528 Governor
P1529 Heated Windshield Request Problem
P1530 Throttle Actuator Control (TAC) Module Internal Circuit
P1531 A/C Low Side Temperature Sensor Fault
P1532 A/C Evaporator Temp. Sens. Circuit Low Voltage
P1533 Actuator positie nokkenas (N208), cilinderrij 2; storing in circuit
P1534 Actuator positie nokkenas (N208), cilinderrij 2, kortsluiting naar plus
P1535 Actuator positie nokkenas (N208), cilinderrij 2, kortsluiting naar min
P1536 Actuator positie nokkenas (N208), cilinderrij 2, onderbreking
P1537 Stopklep brandstoftoevoer (N109)
P1538 Stopklep brandstoftoevoer (N109)
P1539 A/C Clutch Status Circuit High Voltage
P1540 Wagen snelheidssignaal
P1541 A/C High Side Over Temperature
P1542 A/C System High Pressure High Temperature
P1543 A/C System Performance
P1544 A/C Refrigerant Condition Very Low
P1545 Air Conditioning (A/C) Clutch Relay Control Circuit
P1546 A/C Clutch Status Circuit Low Voltage
P1547 A/C System Performance Degraded
P1548 A/C Recirculation Circuit
P1549 Boost Pressure Regulation Valve (N75), Short to Ground
P1550 Charge Pressure: Control Deviation
P1551 Throttle Valve Rest Position Not Reached During Learn
P1552 Cruise Control Feedback Circuit
P1553 Electronic Variable Orifice Output
P1554 Idle Speed Contr.Throttle Pos. Basic Setting Conditions not met
P1555 Charge Pressure Upper Limit exceeded
P1556 Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1557 Charge Pressure Contr. Positive Deviation
P1558 Cruise Control Servo Indicates Low
P1559 Cruise Control Power Management Mode
P1560 TransaxleNotinDriveCruiseControlDisabled
P1561 Inspuitregelaar (N146)
P1562 Inspuitregelaar (N146)
P1563 Inspuitregelaar (N146)
P1564 Vehicle Acceleration Too High Cruise Control Disabled
P1565 Cruise Servo Position Sensor
P1566 Engine RPM Too High Cruise Control Disabled
P1567 Active Banking Control Active Cruise Control Disabled
P1568 Cruise Servo Stroke Greater than Commanded in Cruise
P1569 Cruise Servo Stroke High While not in Cruise
P1570 Traction Control Active Cruise Control Disabled
P1571 Traction Control Torque Request Circuit
P1572 ASR Active Circuit Low Too Long
P1573 PCM/EBTCM Serial Data Circuit
P1574 Stoplamp Switch Circuit
P1575 Extended Travel Brake Switch Circuit
P1576 BBV Sensor Circuit High Voltage
P1577 BBV Sensor Circuit Low Voltage
P1578 BBV Sensor Circuit Low Vacuum
P1579 P/N to D/R at High Throttle Angle Power Reduction Mode Active
P1580 Cruise Move Circuit Low Voltage
P1581 Cruise Move Circuit High Voltage
P1582 Cruise Direction Circuit Low Voltage
P1583 Cruise Direction CircuitHigh Voltage
P1584 Cruise Control Disabled
P1585 Cruise Control Inhibit Output Circuit
P1586 Regelsolenoide motorbevestiging (N144/N145), kortsluiting naar plus
P1587 Cruise Control Clutch Control Circuit Low
P1588 Cruise Control Clutch Control Circuit High
P1589 Potentiometer Drehknopf Temperaturwahl (G267) Kurschluss nach Masse
P1590 Potentiometer Drehknopf Temperaturwahl (G267) Unterbrechung
P1591 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) keine Funktion
P1592 Signal Höhengeber/Ladedrucksensor unplausibles Verhältnis
P1593 Höhenadaption Signal außerhalb Toleranz
P1594 Geber für Oeltemp., Nockenwellenverstellung (G277) Kurzschluss nach Plus
P1595 Geber für Oeltemp., Nockenwellenverstellung (G277) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P1596 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom Niveauregulierungs-SG (J197)
P1597 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Niveauregulierungs-SG (J197)
P1598 Geber für Oeltemperatur, Nockenwellenverstellung (G277) unplausibles Signal
P1599 Engine Stall or Near Stall Detected
P1600 Voedingsspanning contact 15 te laag
P1601 Serial Comm. Problem With Device 1
P1602 Knock Sensor (KS) Module Performance
P1603 Loss of SDM Serial Data
P1604 Loss of IPC Serial Data
P1605 Loss of HVAC Serial Data
P1606 Serial Communication Problem With Device 6
P1607 Serial Communication Problem With Device 7
P1608 Serial Communication Problem With Device 8
P1609 Loss Of TCS Serial Data
P1610 Loss of PZM Serial Data
P1611 Loss of CVRTD Serial Data
P1612 Regeleenheid verkeerd gecodeerd
P1613 Loss of DIM Serial Data
P1614 Loss of RIM Serial Data
P1615 Loss of VTD Serial Data
P1616 Waarschuwingslampje gloeibougie – kortsluiting tegen positief
P1617 Waarschuwingslampje gloeibougie – onderbreking/kortsluiting tegen massa
P1618 Relais voor gloeispiraal (J52)
P1619 Relais voor gloeispiraal (J52)
P1620 Low Coolant Circuit
P1621 Control Module Long Term Memory Performance
P1622 Cylinder Select
P1623 Transmission Temp Pull-Up Resistor
P1624 Customer Snapshot Requested Data Available
P1625 TCM System Reset
P1626 Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Received
P1627 A/D Performance
P1628 ECT Pull-Up Resistor
P1629 Theft Deterrent System Cranking Signal
P1630 Gaspedaalpositiesensor 1, signaal te laag
P1631 Gaspedaalpositiesensor 1, signaal te hoog
P1632 Sensor gaspedaalstand (G79)
P1633 Ignition 0 Switch Circuit
P1634 Ignition 1 Switch Circuit
P1635 5 Volt Reference Circuit
P1636 PCM Stack Overrun
P1637 Generator L-Terminal Circuit
P1638 Generator F-Terminal Circuit
P1639 5 Volt Reference 2 Circuit
P1640 Driver-1-Input High Voltage/ Internal Control Module: EEPROM Error
P1641 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit
P1642 Vehicle Speed Output Circuit
P1643 Controleer AUB FoutCodeGeheugen van Centrale Electron. Regelapparaat
P1644 Traction Control Delivered Torque Output Circuit
P1645 Evaporative Emission (EVAP) Vent Solenoid Contorl Circuit
P1646 Evaporative Emission (EVAP) Vent Solenoid Control Circuit
P1647 Driver 1 Line 7
P1648 CAN gegevsnbus, defect
P1649 Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1650 Control Module Output B Circuit
P1651 Fan 1 Relay Control Circuit
P1652 Powertrain Induced Chassis Pitch Output Circuit
P1653 Oil Level Lamp Control Circuit
P1654 Cruise Control Inhibit Output Circuit
P1655 EVAP Purge Solenoid Control Circuit
P1656 Airco signaal, kortsluiting naar min
P1657 Airco signaal, kortsluiting naar plus
P1658 Starter Enable Relay Control Circuit
P1659 Aanjagermotor koelvloeistof 1, kortsluiting naar plus
P1660 Aanjagermotor koelvloeistof 1, kortsluiting naar min
P1661 Aanjagermotor koelvloeistof 2, kortsluing naar plus
P1662 Aanjagermotor koelvloeistof 2, kortsluiting naar min
P1663 Oil Life Lamp Control Circuit
P1664 1-4 Upshift Lamp Control Circuit
P1665 Driver 3 Line 5
P1666 Ventiel pompverstuiver cilinder 1 (N240) fout geconstateerd in het electrische circuit
P1667 Ventiel pompverstuiver cilinder 2 (N241) fout geconstateerd in het electrische circuit
P1668 Ventiel pompverstuiver cilinder 3 (N242) fout geconstateerd in het electrische circuit
P1669 Ventiel pompverstuiver cilinder 4 (N243) fout geconstateerd in het electrische circuit
P1670 Ventiel pompverstuiver cilinder 5 (N244) fout geconstateerd in het electrische circuit
P1671 Ventiel pompverstuiver cilinder 6 (N245) fout geconstateerd in het electrische circuit
P1672 Aanjagermotor koelvloeistof, snelheid 1; onderbreking / kortsluiting naar min
P1673 Engine Hot Lamp Control Circuit
P1674 Tachometer Control Circuit
P1675 EVAP Vent Solenoid Control Circuit
P1676 Waarschuwingslampje elektronisch gasklepsysteem; storing in circuit
P1677 Waarschuwingslampje elektronisch gasklepsysteem; kortsluiting naar plus
P1678 Waarschuwingslampje elektronisch gasklepsysteem; kortsluiting naar min
P1679 Waarschuwingslampje elektronisch gasklepsysteem; onderbreking
P1680 Noodloopfunctie aktief
P1681 Motorregelmodule; onvoltooide programmering
P1682 Driver 5 Line 2
P1683 Driver 5 Line 3
P1684 Driver 5 Line 4
P1685 Driver 5 Line 5
P1686 Driver 5 Line 6
P1687 Driver 5 Line 7
P1688 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft von Allrad-Elektronik
P1689 Delivered Torque Circuit Fault
P1690 Waarschuwingslampje storing, storing in circuit
P1691 Waarschuwingslampje storing, onderbreking
P1692 Waarschuwingslampje storing, kortsluiting naar min
P1693 Waarschuwingslampje storing, kortsluiting naar plus
P1694 Tachometer Circuit High Voltage
P1695 Remote Keyless Entry Circuit Low
P1696 Remote Keyless Entry Voltage High
P1697 Bitte Fehlerspeicher des Gebers für Lenkwinkel auslesen
P1698 Bitte Fehlerspeicher der Lenksäulenelektronik auslesen
P1699 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft von Lenksäulenelektronik
P1700 Transmission Control Module (TCM) Requested MIL Illumination
P1701 Trans. MIL Request Circuit
P1702 Fehler kann Steuergeräteersatzfunktion nicht auslösen, da anderer Fehler mit gleicher Priorität vorliegt
P1703 Notlauf wegen Steuergerät-Reset
P1704 Kick Down Switch Malfunction
P1705 P/N Signal Output Circuit
P1706 Getriebe defekt
P1707 Interference in Mechatronic Module
P1711 Wheel Speed Signal 1 Range/Performance
P1716 Wheel Speed Signal 2 Range/Performance
P1719 Incorrect Shifting Detected (TCM)
P1721 Wheel Speed Signal 3 Range/Performance
P1723 Starter Interlock Circ. Open
P1724 Starter Interlock Circ. Short to Ground
P1726 Wheel Speed Signal 4 Range/Performance
P1728 Different Wheel Speed Signals Range/Performance
P1729 Starter Interlock Circ. Short to B+
P1733 Tiptronic Switch Down Circ. Short to Ground
P1737 Geber 1 für Hydraulikdruck Getriebe Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
P1738 Geber 2 für Hydraulikdruck Getriebe Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
P1739 Tiptronic Switch up Circ. Short to Ground
P1740 Torque Reduction Signal Circuit
P1741 Clutch pressure adaptation at limit
P1742 Clutch torque adaptation at limit
P1743 TP Signal from ECM
P1744 Tiptronic Switch Recognition Circ. Short to Ground
P1745 Transm.Contr.Unit Relay Short to B+
P1746 Transm.Contr.Unit Relay Malfunction
P1747 Transm.Contr.Unit Relay Open/Short to Ground
P1748 Transm.Contr.Unit Self-Check
P1749 Transm.Contr.Unit Incorrect Coded
P1750 Power Supply Voltage Low Voltage
P1751 Power Supply Voltage High Voltage
P1752 Power Supply Malfunction
P1753 Schalter für Tiptronik, (F189) unplausibles Signal
P1754 Schalter für Tiptronik, hoch (F189) Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
P1755 Schalter für Tiptronik, zurück (F189) Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
P1756 Schalter für Tiptronik, Erkennung (F189) Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
P1757 Spannungsversorgung Unterbrechung
P1758 Spannungsversorgung Klemme 15 Unterbrechung
P1759 Getriebeöltemperatur mehrfach überschritten
P1760 TCM Supply Voltage Interrupted
P1761 Shift Lock Short to Ground
P1762 Shift Lock Short to B+
P1763 Shift Lock Open
P1764 Transmission temperature control
P1765 Hydraulic Pressure Sensor 2 adaptation at limit
P1766 Throttle Angle Signal Stuck Off
P1767 Throttle Angle Signal Stuck On
P1768 Hydraulic Pressure Sensor 2 Too High
P1769 Hydraulic Pressure Sensor 2 Too Low
P1770 Load Signal Range/Performance
P1771 Load Signal Stuck Off
P1772 Load Signal Stuck On
P1773 Hydraulic Pressure Sensor 1 Too High
P1774 Hydraulic Pressure Sensor 1 Too Low
P1775 Hydraulic Pressure Sensor 1 adaptation at limit
P1776 Hydraulic Pressure Sensor 1 range/performance
P1777 Hydraulic Pressure Sensor 2 range/performance
P1778 Solenoid EV7 Electrical Malfunction
P1779 Engine Torque Delivered to TCM Signal
P1780 Park/Neutral Position [PNP] Switch Circuit
P1781 Engine Torque Signal Circuit
P1782 Engine Torque Reduction Short to B+
P1783 Kupplungsmomentenadaption 2 Adaptionsgrenze erreicht
P1784 Shift up/down Wire Open/Short to Ground
P1785 Shift up/down Wire Short to B+
P1786 Reversing Light Circ. Open
P1787 Reversing Light Circ. Short to Ground
P1788 Reversing Light Circ. Short to B+
P1789 Idle Speed Intervention Circ. Error Message from Engine Contr.
P1790 Transmission Control Module Checksum
P1791 Transmission Control Module Loop
P1792 Transmission Control Module Reprogrammable Memory
P1793 Transmission Control Module Stack Overrun
P1794 PCM / Batteriespannungs Fehler- VBAT zu hoch oder zu niedrig
P1795 CAN Bus Throttle Body Position
P1796 Vehicle Speed Signal Circ. Short to Ground
P1797 Vehicle Speed Signal Circ. Short to B+
P1798 Output Speed Sensor 2 Circ. Range/Performance
P1799 Output Speed Sensor 2 Circ. Rpm too High
P1800 TCM Power Relay Control Circuit
P1801 Performance Selector Switch Failure
P1802 Kupplungspedalschalter (F194) unplausibles Signal
P1803 Planetennachschaltstufe mechanischer Fehler
P1804 Ground Control Relay
P1805 Weggeber für Hydrauliksteller (G302) oberer Grenzwert überschritten
P1806 Weggeber für Hydrauliksteller (G302) unterer Grenzwert unterschritten
P1807 Weggeber für Hydrauliksteller (G302) keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
P1808 Weggeber für Hydrauliksteller (G302) unplausibles Signal
P1809 Hydraulikpumpe für Nachschaltstufe (V190) elektrischer Fehler im Stromkreis
P1810 TFP Valve Position Switch Circuit
P1811 Maximum Adapt and Long Shift
P1812 Transmission Over Temperature Condition
P1813 Torque Control
P1814 Torque Converter Overstressed
P1815 Transmission Range Switch Start In Wrong Range
P1816 TFP Valve Position Sw. Park/Neu. With Drive Ratio
P1817 TFP Valve Position Sw. Reverse With Drive Ratio
P1818 TFP Valve Position Sw. Drive Without Drive Ratio
P1819 Internal Mode Switch No Start\Wrong Range
P1820 Internal Mode Switch Circuit A Low
P1822 Internal Mode Switch Circuit B High
P1823 Internal Mode Switch Circuit P Low
P1824 Pressure Contr.Solenoid 3 Open/Short to Ground
P1825 Internal Mode Switch Invalid Range
P1826 Internal Mode Switch Circuit C High
P1828 Pressure Contr.Solenoid 4 Electrical
P1829 Pressure Contr.Solenoid 4 Open/Short to Ground
P1830 Pressure Control Valve 4 (N218); Short to Plus
P1831 Pressure Control (PC) Solenoid Power Circuit Low Voltage
P1832 Pressure Control (PC)/Shift Lock Solenoid Control Circuit High Voltage
P1833 A/T Solenoids Power Circuit Low Voltage
P1834 Torque Converter Clutch (TCC)/Shift Solenoid (SS) Control Circuit High Voltage
P1835 Kick-Down Switch Circuit
P1836 Kick-Down Switch Failed Open
P1837 Kick-Down Switch Failed Short
P1838 Druckregelventil 6 (N371) elektrischer Fehler im Stromkreis
P1839 Druckregelventil 6 (N371) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P1840 Druckregelventil 6 (N371) Kurzschluss nach Plus
P1841 Engine/Transmission Control Modules Versions do not match
P1842 1-2 Shift Solenoid Circuit Low Voltage
P1843 1-2 Shift Solenoid Circuit High Voltage
P1844 Torque Reduction Signal Circuit Desired By TCM
P1845 2-3 Shift Solenoid Circuit Low Voltage
P1847 2-3 Shift Solenoid Circuit High Voltage
P1848 Please check DTC Memory of engine ECU
P1849 Please check DTC Memory of transmission ECU
P1850 Brake Band Apply Solenoid Circuit
P1851 Brake Band Apply Solenoid Performance
P1852 Brake Band Apply SolenoidLow Voltage
P1853 Brake Band Apply Solenoid High Voltage
P1854 Data-Bus Powertrain Hardware Defective
P1855 Data-Bus Powertrain Software version Contr.
P1856 Throttle/Pedal Pos.Sensor A Circ. Error Message from Engine Contr.
P1857 Load Signal Error Message from Engine Contr.
P1858 Engine Speed Input Circ. Error Message from Engine Contr.
P1859 Brake Switch Circ. Error Message from Engine Contr.
P1860 TCC PWM Solenoid Circuit Electrical
P1861 Throttle Position (TP) sensor Error Message from ECM
P1862 Data Bus Powertrain Missing message from instr. panel ECU
P1863 Data Bus Powertrain Missing Message from St. Angle Sensor
P1864 Torque Converter Clutch Circuit
P1865 4-5 Shift Solenoid (SS) Valve Control Circuit High Voltage
P1866 Torque Converter Clutch Pulse Width Modulation Solenoid Control Circuit Low Volt.
P1867 Torque Converter Clutch Pulse Width Modulation Solenoid Control Circuit High Volt.
P1868 Transmission Fluid Life
P1869 Ventil links für Getriebelagerung (N262) Kurzschluss nach Masse
P1870 Transmission Component Slipping
P1871 Undefined Gear Ratio
P1872 Ventil rechts für Getriebelagerung (N263) Kurzschluss nach Masse
P1873 TCC Stator Temp. Switch Circuit Low
P1874 TCC Stator Temp. Switch Circuit High
P1875 4WD Low Switch Circuit Electrical
P1876 Ventil für Drehmomentstützlager Unterbrechung
P1877 Ansteuerung Kühlkeislauf Getriebe (J696) Unterbrechung
P1878 Ansteuerung Kühlkeislauf Getriebe (J696) Kurzschluss nach Plus
P1879 Ansteuerung Kühlkeislauf Getriebe (J696) Kurzschluss nach Masse
P1880 Datenbus fehlende Botschaft vom Diagnose Interface-SG
P1881 Signal Sollbeschleunigung fehlende Botschaft
P1882 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom SG-Elektrische Parkbremse
P1883 Signal für Anlassersperre (P/N) unplausibles Signal
P1884 TCC Enable/Shift Light Circuit
P1885 Signal für Rückfahrlicht Kurzschluss nach Plus
P1886 Shift Timing Solenoid
P1887 TCC Release Switch Circuit
P1888 Absperrventil für Kühlmittel (N82) Kurzschluss nach Plus
P1889 Absperrventil für Kühlmittel (N82) Kurzschluss nach Masse/Unterbrechung
P1890 Throttle Position Signal Input / ECM Data Input Circuit
P1891 Throttle Position Sensor PWM Signal Low
P1892 Throttle Position Sensor PWM Signal High
P1893 Engine Torque Signal Low Voltage
P1894 Engine Torque Signal High Voltage
P1895 TCM to ECM Torque Reduction Circuit
P1900 Aanjagermotor koelvloeistof, snelheid 2; underbreking / kortsluiting naar min
P1901 Nalooprelais aanjagermotor koelvloeistof, kortsluiting naar plus
P1902 Nalooprelais aanjagermotor koelvloeistof, kortsluiting naar min
P1903 Ventil für Lüfter Kühlmittel (N313) Kurzschluss nach Plus
P1904 Ventil für Lüfter Kühlmittel (N313) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P1905 Relais für Pumpe Ladeluftkühlung (J536) Kurzschluss nach Plus
P1906 Relais für Pumpe Ladeluftkühlung (J536) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P1907 Datenbus Motor/Motor defekt
P1908 Datenbus Motor/Motor Softwarestandsüberwachung
P1909 Datenbus Motor/Motor fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät 1
P1910 Datenbus Motor/Motor fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät 2
P1911 Synchronisationsleitung Motor/Motor elektrischer Fehler im Stromkreis
P1912 Druksensor rembekrachtiger (G294), kortsluiting naar plus
P1913 Druksensor rembekrachtiger (G294), kortsluiting naar min
P1914 Druksensor rembekrachtiger (G294), bereik- vermogensprobleem
P1915 Relais für Kühlmittelnachlauf (J151) Kurzschluss nach Plus
P1916 Relais für Kühlmittelnachlauf (J151) Kurzschluss nach Masse
P1917 Relais für Kühlmittelnachlauf (J151) Unterbrechung
P1918 Belastungssignal von Generatorklemme DF Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
P1919 Belastungssignal von Generatorklemme DF Kurzschluss nach Masse
P1920 Ventile für Motorlagerung (N144/N145) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P1921 Temperaturfühler 2 für Außentemperatur (G249) Kurzschluss nach Masse
P1922 Temperaturfühler 2 für Außentemperatur (G249) Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
P1923 Bitte Fehlerspeicher von Motorsteuergerät 2 auslesen
P1924 Steuergerätepincodierung unplausibles Signal
P1925 Relais für Kühlmittelzusatzpumpe (J496) Kurzschluss nach Plus
P1926 Relais für Kühlmittelzusatzpumpe (J496) Kurzschluss nach Masse
P1927 Relais für Kühlmittelzusatzpumpe (J496) Unterbrechung
P1928 Wegfahrsperrenabfrage noch nicht durchgeführt
P1929 Lüfter für Kühlmittel (V7) Unterbrechung
P1930 Lüfter 2 für Kühlmittel (V177) Unterbrechung
P1931 Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel (J293) Fehlfunktion
P1932 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft von Steuerg.f.Zugang und Startber.
P1933 Drosselklappensteuerung 2 Fehlfunktion
P1934 Temperaturfühler für Antriebskreislauf Kühlerlüfter (G382) Signal zu klein
P1935 Temperaturfühler für Antriebskreislauf Kühlerlüfter (G382) Signal zu groß
P1936 Generatorabschaltung Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P1937 Generatorabschaltung Kurzschluss nach Plus
P1938 Relais für Kühlmittelzusatzpumpe (J496) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P1939 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft von Steuerg.f.Zugang und Startber.
P1940 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft v.Steuergerät f.Batterieüberwachung
P1941 Datenbus Antrieb unplausible Botschaft v.Steuerg.f.Batterieüberwachung
P1942 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft von Steuergerät für Niveauregelung
P1943 Datenbus Antrieb unplausible Botschaft von Steuergerät für Niveauregelung
P1944 Steuergerät 1 für Kühlerlüfter Übertemperatur
P1945 Steuergerät für Kühlerlüfter 1, Lüfteransteuerung Kurzschluss
P1946 Steuergerät 1 für Kühlerlüfter defekt
P1947 Steuergerät 2 für Kühlerlüfter Übertemperatur
P1948 Steuergerät für Kühlerlüfter 2, Lüfteransteuerung Kurzschluss
P1949 Steuergerät 2 für Kühlerlüfter defekt
P1950 Lüfter für Kühlmittel (V7) schwergängig/blockiert
P1951 Lüfter 2 für Kühlmittel (V177) schwergängig/blockiert
P1952 Steuergerät 1 für Turbolader defekt
P1953 Steuergerät 2 für Turbolader defekt
P1954 Glühzeitsteuergerät 2, Glühstromkreis elektrischer Fehler im Stromkreis
P1955 Glühzeitsteuergerät 2 (J703) unplausibles Signal
P1956 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 1 (G448) elektrischer Fehler
P1957 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 1 (G448) Kurzschluss nach Masse
P1958 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 1 (G448) Kurzschluss nach Plus
P1959 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 1 (G448) unplausibles Signal
P1960 Abgastemperaturregelung Abgasbank 3 Regelgrenze überschritten
P1961 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 (G449) elektrischer Fehler
P1962 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 (G449) Kurzschluss nach Masse
P1963 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 (G449) Kurzschluss nach Plus
P1964 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 (G449) unplausibles Signal
P1965 Abgastemperaturregelung Abgasbank 4 Regelgrenze überschritten
P1966 Relais für Sekundärluftpumpe 3 (J704) Unterbrechung
P1967 Relais für Sekundärluftpumpe 3 (J704) Kurzschluss nach Plus
P1968 Relais für Sekundärluftpumpe 3 (J704) Kurzschluss nach Masse
P1969 Relais für Sekundärluftpumpe 3 (J704) elektrischer Fehler im Stromkreis
P1970 Relais für Sekundärluftpumpe 4 (J705) Unterbrechung
P1971 Relais für Sekundärluftpumpe 4 (J705) Kurzschluss nach Plus
P1972 Relais für Sekundärluftpumpe 4 (J705) Kurzschluss nach Masse
P1973 Relais für Sekundärluftpumpe 4 (J705) elektrischer Fehler im Stromkreis
P1974 Sekundärlufteinblasventil 3 (N384) elektrischer Fehler im Stromkreis
P1975 Sekundärlufteinblasventil 3 (N384) Kurzschluss nach Masse
P1976 Sekundärlufteinblasventil 3 (N384) Kurzschluss nach Plus
P1977 Sekundärlufteinblasventil 3 (N384) Unterbrechung
P1978 Sekundärlufteinblasventil 4 (N385) elektrischer Fehler im Stromkreis
P1979 Sekundärlufteinblasventil 4 (N385) Kurzschluss nach Masse
P1980 Sekundärlufteinblasventil 4 (N385) Kurzschluss nach Plus
P1981 Sekundärlufteinblasventil 4 (N385) Unterbrechung
P1982 Abgastemperaturregelung Abgasbank 3 unplausibel
P1983 Abgastemperaturregelung Abgasbank 4 unplausibel
P1984 Lüfter 3 für Kühlmittel (V284) schwergängig/blockiert
P1985 Steuergerät 2 für Lüfter für Kühlmittel (J671) Fehlfunktion
P1986 Steuergerät für Kühlerlüfter 3, Lüfteransteuerung Kurzschluss
P1987 Funktionseinschränkung durch Bremsentemperatur
P1988 Relais für Kühlmittellüfter 3 (J752) Unterbrechung
P1989 Relais für Kühlmittellüfter 3 (J752) Kurzschluss nach Plus
P1990 Relais für Kühlmittellüfter 3 (J752) Kurzschluss nach Masse
P1991 Steuergerät defekt
P1992 Potentiometer 2 für Abgasrückführung (G466) Fehler in Grundeinstellung
P1993 Potentiometer 2 für Abgasrückführung (G466) Signal zu groß
P1994 Potentiometer 2 für Abgasrückführung (G466) Signal zu klein
P1995 Signal Tür auf nicht erkannt
P1996 Reibung zu hoch Code E1
P1997 Reibung zu hoch Code A1
P1998 Reibung zu hoch Code E2
P1999 Reibung zu hoch Code E2
P2000
P2001
P2002 Particulate Trap bank 1 – efficency below threshold
P2003 Partikelfilter Bank 2 Fehlfunktion
P2004 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Bank 1 hängt offen
P2005 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Bank 2 hängt offen
P2006 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Bank 1 hängt geschlossen
P2007 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Bank 2 hängt geschlossen
P2008 Intake Manifold Runner Control (IMRC) Solenoid Control Circuit
P2009 Intake Manifold Runner Control (IMRC) Solenoid Control Circuit Low Voltage
P2010 Intake Manifold Runner Control (IMRC) Solenoid Control Circuit High Voltage
P2011 Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung elektrischer Fehler
P2012 Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung Kurzschluss nach Masse
P2013 Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung Kurzschluss nach Plus
P2014 Geber Saugrohrklappenstellung elektrischer Fehler im Stromkreis
P2015 Geber Saugrohrklappenstellung unplausibles Signal
P2016 Geber Saugrohrklappenstellung Kurzschluss nach Masse
P2017 Geber Saugrohrklappenstellung Kurzschluss nach Plus
P2019 Geber Saugrohrklappenstellung Saugrohrklappe 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
P2020 Geber Saugrohrklappenstellung Saugrohrklappe 2 unplausibles Signal
P2021 Geber Saugrohrklappenstellung Saugrohrklappe 2 Kurzschluss nach Masse
P2022 Geber Saugrohrklappenstellung Saugrohrklappe 2 Kurzschluss nach Plus
P2031 Geber 2 für Abgastemperatur elektricher Fehler
P2032 Geber 2 für Abgastemperatur Kurzschluss nach Masse
P2033 Geber 2 für Abgastemperatur Kurzschluss nach Plus
P2034 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
P2035 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 Kurzschluß nach Masse
P2036 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 Kurzschluß nach Plus
P2066 Fuel Level Sensor 2 Performance
P2067 Fuel Level Sensor 2 Circuit Low Voltage
P2068 Fuel Level Sensor 2 Circuit High Voltage
P2070 Schaltsaugrohr hängt offen
P2071 Schaltsaugrohr hängt geschlossen
P2075 Geber für Schaltsaugrohrposition elektrischer Fehler
P2076 Geber für Schaltsaugrohrposition unplausibles Signal
P2077 Geber für Schaltsaugrohrposition Kurzschluss nach Masse
P2078 Geber für Schaltsaugrohrposition Kurzschluss nach Plus
P2079 Geber für Schaltsaugrohrposition Unterbrechung
P2080 Geber 1 für Abgastemperatur (G235) unplausibles Signal
P2082 Geber 1 für Abgastemperatur Bank 2 (G236) unplausibles Signal
P2084 Geber 2 für Abgastemperatur unplausibles Signal
P2086 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 unplausibles Signal
P2088 Bank1, Nockenwellenverstellung Kurzschluss nach Masse
P2089 Bank1, Nockenwellenverstellung Kurzschluss nach Plus
P2090 Bank1, Nockenwellenverstellung,Auslass Kurzschluss nach Masse
P2091 Bank1, Nockenwellenverstellung,Auslass Kurzschluss nach Plus
P2092 Bank2, Nockenwellenverstellung Kurzschluss nach Masse
P2093 Bank2, Nockenwellenverstellung Kurzschluss nach Plus
P2094 Bank2, Nockenwellenverstellung,Auslass Kurzschluss nach Masse
P2095 Bank2, Nockenwellenverstellung,Auslass Kurzschluss nach Plus
P2096 Bank1, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze mager überschritten
P2097 Bank1, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze fett überschritten
P2098 Bank2, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze mager überschritten
P2099 Bank2, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze fett überschritten
P2100 OBD2?
P2101 OBD2?
P2103 OBD2?
P2104 OBD2?
P2105 Throttle Actuator Control (TAC) System Forced Engine Shutdown
P2107 Throttle Actuator Control (TAC) Module Internal Circuit
P2108 Throttle Actuator Control (TAC) Module Performance
P2110 PCM / Stellglied- Drosselklappe: erzwungene RPM- Begrenzung
P2119 Throttle Closed Position Performance
P2120 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Circuit
P2121 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Performance
P2122 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Circuit Low Voltage
P2123 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Circuit High Voltage
P2125 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Circuit
P2127 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Circuit Low Voltage
P2128 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Circuit High Voltage
P2135 Throttle Position (TP) Sensor 1-2 Correlation
P2138 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1-2 Correlation
P2141 PCM / Drosselventil- Abgasrückführung: Regelstromkreis niedrig
P2142 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit “A” High
P2143 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit/Open
P2144 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit Low
P2145 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit High
P2146 Versorgung Einspritzventil(e) A Unterbrechung
P2147 Versorgung Einspritzventil(e) A Kurzschluss nach Masse
P2148 Versorgung Einspritzventil(e) A Kurzschluss nach Plus
P2149 Versorgung Einspritzventil(e) B Unterbrechung
P2150 Versorgung Einspritzventil(e) B Kurzschluss nach Masse
P2151 Versorgung Einspritzventil(e) B Kurzschluss nach Plus
P2176 Minimum Throttle Position Not Learned
P2177 Bank1, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager ab Leerlaufdrehzahl
P2178 Bank1, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett ab Leerlaufdrehzahl
P2179 Bank2, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager ab Leerlaufdrehzahl
P2180 Bank2, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett ab Leerlaufdrehzahl
P2181 Performance Malfunction in Cooling System
P2183 Geber für Kühlmitteltemperatur-Kühlerausgang (G83) unplausibles Signal
P2184 Geber für Kühlmitteltemperatur-Kühlerausgang (G83) Signal zu klein
P2185 Geber für Kühlmitteltemperatur-Kühlerausgang (G83) Signal zu groß
P2187 Bank 1; System too Lean at Idle
P2188 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett bei Leerlaufdrehzahl
P2189 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager bei Leerlaufdrehzahl
P2190 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett bei Leerlaufdrehzahl
P2191 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager bei Volllast
P2192 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett bei Volllast
P2193 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager bei Volllast
P2194 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett bei Volllast
P2195 Lambda-Sonde1- Bank 1 Signal zu mager
P2196 Lambda-Sonde1- Bank 1 Signal zu fett
P2197 Lambda-Sonde 1-Bank 2 Signal zu mager
P2198 Lambda-Sonde 1-Bank 2 Signal zu fett
P2199 Geber für Ansauglufttemperatur 1 nicht gleich an 2 Abweichung
P2231 Oxygen (Lambda) Sensor OBD Foutcode B1 S1: Signal Shorted to Heater Circuit
P2232 Oxygen (Lambda) Sensor OBD Foutcode B1 S2: Signal Shorted to Heater Circuit
P2233 Oxygen (Lambda) Sensor OBD Foutcode B1 S3: Signal Shorted to Heater Circuit
P2234 Oxygen (Lambda) Sensor OBD Foutcode B2 S1: Signal Shorted to Heater Circuit
P2235 Oxygen (Lambda) Sensor OBD Foutcode B2 S2: Signal Shorted to Heater Circuit
P2236 Oxygen (Lambda) Sensor OBD Foutcode B2 S3: Signal Shorted to Heater Circuit
P2237 Oxygen (Lambda) Sensor OBD Foutcode B1 S1: Pump Current Open Circuit
P2238 Oxygen (Lambda) Sensor OBD Foutcode B1 S1: Pump Current Short to Ground
P2239 Oxygen (Lambda) Sensor OBD Foutcode B1 S1: Pump Current Short to B+
P2240 Oxygen (Lambda) Sensor OBD Foutcode B2 S1: Pump Current Open Circuit
P2241 Oxygen (Lambda) Sensor OBD Foutcode B2 S1: Pump Current Short to Ground
P2242 Oxygen (Lambda) Sensor OBD Foutcode B2 S1: Pump Current Short to B+
P2243 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Referenzspannung Unterbrechung
P2244 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Referenzspannung unplausibles Signal
P2245 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Referenzspannung Kurzschluss nach Masse
P2246 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Referenzspannung Kurzschluss nach Plus
P2247 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Referenzspannung Unterbrechung
P2248 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Referenzspannung unplausibles Signal
P2249 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Referenzspannung Kurzschluss nach Masse
P2250 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Referenzspannung Kurzschluss nach Plus
P2251 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Masseleitung Unterbrechung
P2252 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Masseleitung Kurzschluss nach Masse
P2253 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Masseleitung Kurzschluss nach Plus
P2254 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Masseleitung Unterbrechung
P2255 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Masseleitung Kurzschluss nach Masse
P2256 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Masseleitung Kurzschluss nach Plus
P2257 Relais für Sekundärluftpumpe (J299) Kurzschluss nach Masse
P2258 Relais für Sekundärluftpumpe (J299) Kurzschluss nach Plus
P2261 Umluftventil für Turbolader (N249) mechanischer Fehler
P2263 PCM / Turbolader/Kompressor: Ladesystem: Leistung
P2270 Lambda-Sonde 2-Bank 1 Signal zu mager
P2271 Lambda-Sonde 2-Bank 1 Signal zu fett
P2272 Lambda-Sonde 2-Bank 2 Signal zu mager
P2273 Lambda-Sonde 2-Bank 2 Signal zu fett
P2274 Lambda-Sonde 3-Bank 1 Signal zu mager
P2275 Lambda-Sonde 3-Bank 1 Signal zu fett
P2276 Lambda-Sonde 3-Bank 2 Signal zu mager
P2277 Lambda-Sonde 3-Bank 2 Signal zu fett
P2279 Leckluft im Ansaugsystem
P2288 PCM / Einspritzventil- Steuerdruck über erwartetem Wert
P2293 Regelventil für Kraftstoffdruck mechanischer Fehler
P2294 Regelventil für Kraftstoffdruck Unterbrechung
P2295 Regelventil für Kraftstoffdruck Kurzschluss nach Masse
P2296 Regelventil für Kraftstoffdruck Kurzschluss nach Plus
P2297 Abgas-Bank1, Sonde 1, Lambdasondensignal Spannung bei Schub,Regelgrenze überschritten
P2298 Abgas-Bank2, Sonde 1, Lambdasondensignal Spannung bei Schub,Regelgrenze überschritten
P2300 Ansteuerung Zündspule 1 Kurzschluß nach Masse
P2301 Ansteuerung Zündspule 1 Kurzschluß nach Plus
P2302 Sekundärkreis Zündspule 1 Fehlfunktion
P2303 Ansteuerung Zündspule 2 Kurzschluß nach Masse
P2304 Ansteuerung Zündspule 2 Kurzschluß nach Plus
P2305 Sekundärkreis Zündspule 2 Fehlfunktion
P2306 Ansteuerung Zündspule 3 Kurzschluß nach Masse
P2307 Ansteuerung Zündspule 3 Kurzschluß nach Plus
P2308 Sekundärkreis Zündspule 3 Fehlfunktion
P2309 Ansteuerung Zündspule 4 Kurzschluß nach Masse
P2310 Ansteuerung Zündspule 4 Kurzschluß nach Plus
P2311 Sekundärkreis Zündspule 4 Fehlfunktion
P2312 Ansteuerung Zündspule 5 Kurzschluß nach Masse
P2313 Ansteuerung Zündspule 5 Kurzschluß nach Plus
P2314 Sekundärkreis Zündspule 5 Fehlfunktion
P2315 Ansteuerung Zündspule 6 Kurzschluß nach Masse
P2316 Ansteuerung Zündspule 6 Kurzschluß nach Plus
P2317 Sekundärkreis Zündspule 6 Fehlfunktion
P2318 Ansteuerung Zündspule 7 Kurzschluß nach Masse
P2319 Ansteuerung Zündspule 7 Kurzschluß nach Plus
P2320 Sekundärkreis Zündspule 7 Fehlfunktion
P2321 Ansteuerung Zündspule 8 Kurzschluß nach Masse
P2322 Ansteuerung Zündspule 8 Kurzschluß nach Plus
P2323 Sekundärkreis Zündspule 8 Fehlfunktion
P2324 Ansteuerung Zündspule 9 Kurzschluß nach Masse
P2325 Ansteuerung Zündspule 9 Kurzschluß nach Plus
P2326 Sekundärkreis Zündspule 9 Fehlfunktion
P2327 Ansteuerung Zündspule 10 Kurzschluß nach Masse
P2328 Ansteuerung Zündspule 10 Kurzschluß nach Plus
P2329 Sekundärkreis Zündspule 10 Fehlfunktion
P2330 Ansteuerung Zündspule 11 Kurzschluß nach Masse
P2331 Ansteuerung Zündspule 11 Kurzschluß nach Plus
P2332 Sekundärkreis Zündspule 11 Fehlfunktion
P2333 Ansteuerung Zündspule 12 Kurzschluß nach Masse
P2334 Ansteuerung Zündspule 12 Kurzschluß nach Plus
P2335 Sekundärkreis Zündspule 12 Fehlfunktion
P2336 Klopfregelung Zylinder 1 Regelgrenze erreicht
P2337 Klopfregelung Zylinder 2 Regelgrenze erreicht
P2338 Klopfregelung Zylinder 3 Regelgrenze erreicht
P2339 Klopfregelung Zylinder 4 Regelgrenze erreicht
P2340 Klopfregelung Zylinder 5 Regelgrenze erreicht
P2341 Klopfregelung Zylinder 6 Regelgrenze erreicht
P2342 Klopfregelung Zylinder 7 Regelgrenze erreicht
P2343 Klopfregelung Zylinder 8 Regelgrenze erreicht
P2344 Klopfregelung Zylinder 9 Regelgrenze erreicht
P2345 Klopfregelung Zylinder 10 Regelgrenze erreicht
P2346 Klopfregelung Zylinder 11 Regelgrenze erreicht
P2347 Klopfregelung Zylinder 12 Regelgrenze erreicht
P2348 OBD2?
P2349 OBD2?
P2400 Tankentlüftungssystem, Ansteuerung Diagnosepumpe für Tankleckage elekt. Fehler/Unterbr.
P2401 Tankentlüftungssystem, Ansteuerung Diagnosepumpe für Tankleckage Kurzschluß nach Masse
P2402 Tankentlüftungssystem, Ansteuerung Diagnosepumpe für Tankleckage Kurzschluß nach Plus
P2403 Tankentlüftungssystem, Sensor Diagnosepumpe für Tankleckage, elekt.Fehler/Unterbrechung
P2404 Tankentlüftungssystem, Sensor Diagnosepumpe für Tankleckage, unplausibles Signal
P2409 PCM / Sensor/Schalter- Leuchte- Deckel- Kraftstoffeinfüllstutzen
P2413 Fehler im Abgasrückführungssystem
P2414 Bank 1 – Sonde 1 Spannung zu klein/Leckluft
P2415 Bank 2 – Sonde 1 Spannung zu klein/Leckluft
P2416 Abgasbank 1 Lambda-Sonden vor und nach Hauptkat vertauscht
P2417 Abgasbank 2 Lambda-Sonden vor und nach Hauptkat vertauscht
P2420 Tankentlüftungssystem, Magnetventil 2 für Aktivkohle (N115) ständig offen
P2421 Tankentlüftungssystem, Magnetventil 2 für Aktivkohle (N115) ständig geschlossen
P2425 Ventil für Kühlung Abgasrückführung Unterbrechung
P2426 Ventil für Kühlung Abgasrückführung Kurzschluss nach Masse
P2427 Ventil für Kühlung Abgasrückführung Kurzschluss nach Plus
P2452 Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber elektrischer Fehler
P2453 Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber unplausibles Signal
P2454 Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber Kurzschluß nach Masse
P2455 Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber Kurzschluß nach Plus
P2500 Generator L-Terminal Circuit Low Voltage
P2501 Generator L-Terminal Circuit High Voltage
P2502 Charging System Voltage
P2503 Charging System Voltage Low
P2504 Charging System Voltage High
P2505 ECM/PCM Power Input Signal
P2506 ECM/PCM Power Input Signal Range/Performance
P2507 ECM/PCM Power Input Signal Low
P2508 ECM/PCM Power Input Signal High
P2509 ECM/PCM Power Input Signal Intermittent
P2510 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance
P2511 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Intermittent
P2512 Event Data Recorder Request Circuit/ Open
P2513 Event Data Recorder Request Circuit Low
P2514 Event Data Recorder Request Circuit High
P2515 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” Circuit
P2516 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” Circuit Range/Performance
P2517 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” Circuit Low
P2518 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” Circuit High
P2519 A/C Request “A” Circuit
P2520 A/C Request “A” Circuit Low
P2521 A/C Request “A” Circuit High
P2522 A/C Request “B” Circuit
P2523 A/C Request “B” Circuit Low
P2524 A/C Request “B” Circuit High
P2525 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit
P2526 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2527 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Low
P2528 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit High
P2529 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Intermittent
P2530 Ignition Switch Run Position Circuit
P2531 Ignition Switch Run Position Circuit Low
P2532 Ignition Switch Run Position Circuit High
P2533 Ignition Switch Run/Start Position Circuit
P2534 Ignition Switch Run/Start Position Circuit Low
P2535 Ignition 1 Switch Circuit High Voltage (PCM)
P2536 Ignition Switch Accessory Position Circuit
P2537 Ignition Switch Accessory Position Circuit Low
P2538 Ignition Switch Accessory Position Circuit High
P2539 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit
P2540 Low Pressure Fuel Sensor (G410): Implausible Signal
P2541 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Low
P2542 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit High
P2543 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Intermittent
P2544 Torque Management Request Input Signal “A”
P2545 Torque Management Request Input Signal “A” Range/Performance
P2546 Torque Management Request Input Signal “A” Low
P2547 Torque Management Request Input Signal “A” High
P2548 Torque Management Request Input Signal “B”
P2549 Torque Management Request Input Signal “B” Range/Performance
P2550 Torque Management Request Input Signal “B” Low
P2551 Torque Management Request Input Signal “B” High
P2552 Throttle/Fuel Inhibit Circuit
P2553 Throttle/Fuel Inhibit Circuit Range/Performance
P2554 Throttle/Fuel Inhibit Circuit Low
P2555 Throttle/Fuel Inhibit Circuit High
P2556 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit
P2557 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2558 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Low
P2559 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit High
P2560 Engine Coolant Level Low
P2561 A/C Control Module Requested MIL Illumination
P2562 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
P2563 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Range/Performance
P2564 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Low
P2565 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit High
P2566 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Intermittent
P2567 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit
P2568 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2569 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Low
P2570 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit High
P2571 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic
P2572 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit
P2573 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Range/Performance
P2574 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Low
P2575 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit High
P2576 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Intermittent/Erratic
P2577 Direct Ozone Reduction Catalyst Efficiency Below Threshold
P2600 Coolant Pump Control Circuit/Open
P2601 Coolant Pump Control Circuit Range/Performance
P2602 Coolant Pump Control Circuit Low
P2603 Coolant Pump Control Circuit High
P2604 Intake Air Heater “A” Circuit Range/Performance
P2605 Intake Air Heater “A” Circuit/Open
P2606 Intake Air Heater “B” Circuit Range/Performance
P2607 Intake Air Heater “B” Circuit Low
P2608 Intake Air Heater “B” Circuit High
P2609 Intake Air Heater System Performance
P2610 ECU Malfunction
P2611 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit/Open
P2612 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit Low
P2613 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit High
P2614 Camshaft Position Signal Output Circuit/Open
P2615 Camshaft Position Signal Output Circuit Low
P2616 Camshaft Position Signal Output Circuit High
P2617 Crankshaft Position Signal Output Circuit/Open
P2618 Crankshaft Position Signal Output Circuit Low
P2619 Crankshaft Position Signal Output Circuit High
P2620 Throttle Position Output Circuit/Open
P2621 Throttle Position Output Circuit Low
P2622 Throttle Position Output Circuit High
P2623 Injector Control Pressure Regulator Circuit/Open
P2624 Injector Control Pressure Regulator Circuit Low
P2625 Injector Control Pressure Regulator Circuit High
P2626 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open
P2627 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low
P2628 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High
P2629 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open
P2630 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low
P2631 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High
P2632 Fuel Pump “B” Control Circuit /Open
P2633 Fuel Pump “B” Control Circuit Low
P2634 Fuel Pump “B” Control Circuit High
P2635 Fuel Pump “A” Low Flow / Performance
P2636 Fuel Pump “B” Low Flow / Performance
P2637 Torque Management Feedback Signal “A”
P2638 Torque Management Feedback Signal “A” Range/Performance
P2639 Torque Management Feedback Signal “A” Low
P2640 Torque Management Feedback Signal “A” High
P2641 Torque Management Feedback Signal “B”
P2642 Torque Management Feedback Signal “B” Range/Performance
P2643 Torque Management Feedback Signal “B” Low
P2644 Torque Management Feedback Signal “B” High
P2645 “A” Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open
P2646 “A” Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off
P2647 “A” Rocker Arm Actuator System Stuck On
P2648 “A” Rocker Arm Actuator Control Circuit Low
P2649 “A” Rocker Arm Actuator Control Circuit High
P2650 “B” Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open
P2651 “B” Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off
P2652 “B” Rocker Arm Actuator System Stuck On
P2653 “B” Rocker Arm Actuator Control Circuit Low
P2654 “B” Rocker Arm Actuator Control Circuit High
P2655 “A” Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open
P2656 “A” Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off
P2657 “A” Rocker Arm Actuator System Stuck On
P2658 “A” Rocker Arm Actuator Control Circuit Low
P2659 “A” Rocker Arm Actuator Control Circuit High
P2660 “B” Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open
P2661 “B” Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off
P2662 “B” Rocker Arm Actuator System Stuck On
P2663 “B” Rocker Arm Actuator Control Circuit Low
P2664 “B” Rocker Arm Actuator Control Circuit High
P2665 Fuel Shutoff Valve “B” Control Circuit/Open
P2666 Fuel Shutoff Valve “B” Control Circuit Low
P2667 Fuel Shutoff Valve “B” Control Circuit High
P2668 Fuel Mode Indicator Lamp Control Circuit
P2669 Actuator Supply Voltage “B” Circuit /Open
P2670 Actuator Supply Voltage “B” Circuit Low
P2671 Actuator Supply Voltage “B” Circuit High
P2700 Transmission Friction Element “A” Apply Time Range/Performance
P2701 Transmission Friction Element “B” Apply Time Range/Performance
P2702 Transmission Friction Element “C” Apply Time Range/Performance
P2703 Transmission Friction Element “D” Apply Time Range/Performance
P2704 Transmission Friction Element “E” Apply Time Range/Performance
P2705 Transmission Friction Element “F” Apply Time Range/Performance
P2706 Shift Solenoid “F”
P2707 Shift Solenoid “F” Performance or Stuck Off
P2708 Shift Solenoid “F” Stuck On
P2709 Shift Solenoid “F” Electrical
P2710 Shift Solenoid “F” Intermittent
P2711 Unexpected Mechanical Gear Disengagement
P2712 Hydraulic Power Unit Leakage
P2713 Pressure Control Solenoid “D”
P2714 Pressure Control Solenoid “D” Performance or Stuck Off
P2715 Pressure Control Solenoid “D” Stuck On
P2716 Pressure Control Solenoid “D” Electrical
P2717 Pressure Control Solenoid “D” Intermittent
P2718 Pressure Control Solenoid “D” Control Circuit / Open
P2719 Pressure Control Solenoid “D” Control Circuit Range/Performance
P2720 Pressure Control Solenoid “D” Control Circuit Low
P2721 Pressure Control Solenoid “D” Control Circuit High
P2722 Pressure Control Solenoid “E”
P2723 Pressure Control Solenoid “E” Performance or Stuck Off
P2724 Pressure Control Solenoid “E” Stuck On
P2725 Pressure Control Solenoid “E” Electrical
P2726 Pressure Control Solenoid “E” Intermittent
P2727 Pressure Control Solenoid “E” Control Circuit / Open
P2728 Pressure Control Solenoid “E” Control Circuit Range/Performance
P2729 Pressure Control Solenoid “E” Control Circuit Low
P2730 Pressure Control Solenoid “E” Control Circuit High
P2731 Pressure Control Solenoid “F”
P2732 Pressure Control Solenoid “F” Performance or Stuck Off
P2733 Pressure Control Solenoid “F” Stuck On
P2734 Pressure Control Solenoid “F” Electrical
P2735 Pressure Control Solenoid “F” Intermittent
P2736 Pressure Control Solenoid “F” Control Circuit/Open
P2737 Pressure Control Solenoid “F” Control Circuit Range/Performance
P2738 Pressure Control Solenoid “F” Control Circuit Low
P2739 Pressure Control Solenoid “F” Control Circuit High
P2740 Transmission Fluid Temperature Sensor “B” Circuit”
P2741 Transmission Fluid Temperature Sensor “B” Circuit Range Performance
P2742 Transmission Fluid Temperature Sensor “B” Circuit Low
P2743 Transmission Fluid Temperature Sensor “B” Circuit High
P2744 Transmission Fluid Temperature Sensor “B” Circuit Intermittent
P2745 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” Circuit
P2746 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” Circuit Range/Performance
P2747 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” Circuit No Signal
P2748 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” Circuit Intermittent
P2749 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” Circuit
P2750 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” Circuit Range/Performance
P2751 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” Circuit No Signal
P2752 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” Circuit Intermittent
P2753 Transmission Fluid Cooler Control Circuit/Open
P2754 Transmission Fluid Cooler Control Circuit Low
P2755 Transmission Fluid Cooler Control Circuit High
P2756 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid
P2757 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Performance or Stuck Off
P2758 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Stuck On
P2759 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Electrical
P2760 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Intermittent
P2761 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit/Open
P2762 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Range/Performance
P2763 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit High
P2764 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Low
P2765 Input/Turbine Speed Sensor “B” Circuit
P2766 Input/Turbine Speed Sensor “B” Circuit Range/Performance
P2767 Input/Turbine Speed Sensor “B” Circuit No Signal
P2768 Input/Turbine Speed Sensor “B” Circuit Intermittent
P2769 Torque Converter Clutch Circuit Low
P2770 Torque Converter Clutch Circuit High
P2771 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit
P2772 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Range/Performance
P2773 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Low
P2774 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit High
P2775 Upshift Switch Circuit Range/Performance
P2776 Upshift Switch Circuit Low
P2777 Upshift Switch Circuit High
P2778 Upshift Switch Circuit Intermittent/Erratic
P2779 Downshift Switch Circuit Range/Performance
P2780 Downshift Switch Circuit Low
P2781 Downshift Switch Circuit High
P2782 Downshift Switch Circuit Intermittent/Erratic
P2783 Torque Converter Temperature Too High
P2784 Input/Turbine Speed Sensor “A”/”B” Correlation
P2785 Clutch Actuator Temperature Too High
P2786 Gear Shift Actuator Temperature Too High
P2787 Clutch Temperature Too High
P2788 Auto Shift Manual Adaptive Learning at Limit
P2789 Clutch Adaptive Learning at Limit
P2790 Gate Select Direction Circuit
P2791 Gate Select Direction Circuit Low
P2792 Gate Select Direction Circuit High
P2793 Gear Shift Direction Circuit
P2794 Gear Shift Direction Circuit Low
P2795 Gear Shift Direction Circuit High
P2A00 HO2S Circuit Closed Loop (CL) Performance Bank 1 Sensor 1 (PCM)
P2A01 HO2S Circuit Closed Loop (CL) Performance Bank 1 Sensor 2 (PCM)
P3000 Hacking AWH Data
P3001 Arbeitsdrehzahlregelung Regeldifferenz
P3002 Kick-down-Schalter (F8) unplausibles Signal
P3003 Relais verwarming motorkoelvloeistof 1, laag uitgangssignaal
P3004 Relais für kleine Heizleistung (J359) Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
P3005 Relais verwarming motorkoelvloeistof 2, hoog signaal
P3006 Relais für große Heizleistung (J360) Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
P3007 Nokkenasstandsensor (G40) geen signaal
P3008 Nockenwellenpositionssensor (G40) Signal außerhalb der Toleranz
P3009 Relais für Pumpe, Kraftstoffkühlung (J445) Kurschluss nach Plus
P3010 Relais für Pumpe, Kraftstoffkühlung (J445) Unterbrechung/Kurschluss nach Masse
P3011 Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2 (J49) Kurschluss nach Plus
P3012 Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2 (J49) Unterbrechung/Kurschluss nach Masse
P3013 Ventil 2 für Ladedruckbegrenzung (N274) Kurzschluss nach Plus
P3014 Ventil 2 für Ladedruckbegrenzung (N274) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P3015 Ventil für Kraftstoff-Bypass (N312) Kurzschluss nach Plus
P3016 Ventil für Kraftstoff-Bypass (N312) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P3017 Valve for Exhaust Flap 1 (N321): Short to B+
P3018 Valve for Exhaust Flap 1 (N321): Short to Ground
P3019 Valve for Exhaust Flap 1 (N321): Open Circuit
P3020 Valve for Exhaust Flap 1 (N321): Electrical Malfunction
P3021 Valve for Exhaust Flap 2 (N322): Short to B+
P3022 Valve for Exhaust Flap 2 (N322): Short to Ground
P3023 Valve for Exhaust Flap 2 (N322): Open Circuit
P3024 Valve for Exhaust Flap 2 (N322): Electrical Malfunction
P3025 Winkelgeber 1 für DK-Antrieb 2 (G297) unplausibles Signal
P3026 Winkelgeber 1 für DK-Antrieb 2 (G297) Signal zu klein
P3027 Winkelgeber 1 für DK-Antrieb 2 (G297) Signal zu groß
P3028 Winkelgeber 2 für DK-Antrieb 2 (G298) unplausibles Signal
P3029 Winkelgeber 2 für DK-Antrieb 2 (G298) Signal zu klein
P3030 Winkelgeber 2 für DK-Antrieb 2 (G298) Signal zu groß
P3031 Drosselklappenantrieb 2 (G296) elektrischer Fehler im Stromkreis
P3032 Drosselklappensteuereinheit 2 (J544) Fehler in Grundeinstellung
P3033 Geber 2 für Ansauglufttemperatur (G299) Signal zu klein
P3034 Geber 2 für Ansauglufttemperatur (G299) Signal zu groß
P3035 Drosselklappensteuereinheit 2 (J544) mechanischer Fehler
P3036 Drosselklappensteuereinheit 2 (J544) Unterspannung bei Grundeinstellung
P3037 Drosselklappensteuereinheit 2 (J544) Adaption nicht gestartet
P3038 Drosselklappensteuereinheit 2 (J544) unterer Anschlag wird nicht erreicht
P3039 Getriebeanforderung Momentenreduzierung unplausibel
P3040 Getriebeübersetzung unplausibel
P3041 Datenbus-Antrieb unplausible Motortemperaturbotschaft vom Kombi
P3042 Heizungsregelung unplausibles Signal
P3043 Kraftstoffpumpe mechanischer Fehler
P3044 Kraftstoffpumpe Kurzschluss
P3045 Kraftstoffpumpenelektronik defekt
P3046 Starterrelais 1 elektr.Fehler im Stromkreis (Relais klebt / schaltet nicht)
P3047 Asteuerung Starterrelais 2 Kurzschluss nach Plus
P3048 Ansteuerung Starterrelais 2 Kurzschluss nach Masse
P3049 Ansteuerung Starterrelais 2 Unterbrechung
P3050 Starterrelais 2 elektr.Fehler im Stromkreis (Relais klebt / schaltet nicht)
P3051 Anlasseransteuerung, Rückmeldung Klemme 50 unplausibles Signal
P3052 Anlasseransteuerung, Rückmeldung Klemme 50 Kurzschluss nach Plus
P3053 Anlasseransteuerung, Rückmeldung Klemme 50 Kurzschluss nach Masse/Unterbrechung
P3054 Anlasser dreht nicht mechanisch blockiert oder elektrischer Fehler
P3055 Drucksensor 2 für Abgas Unterbrechung
P3056 Drucksensor 2 für Abgas Kurzschluss nach Masse
P3057 Drucksensor 2 für Abgas Kurzschluss nach Plus
P3058 Abgasrückführungssystem 2 Durchsatz zu klein
P3059 Abgasrückführungssystem 2 Durchsatz zu groß
P3060 Ventil für Kühlungsbypass, Abgasrückführung (N386) elektrischer Fehler
P3061 Ventil 2 für Kühlungsbypass, Abgasrückführung (N387) elektrischer Fehler
P3062 Ladedruckregelung 2 Ladedruck zu groß
P3063 Ladedruckregelung 2 Ladedruck zu klein
P3064 Ventil 3 für Ladedruckbegrenzung (N388) elektrischer Fehler
P3065 Ventil 3 für Ladedruckbegrenzung (N388) Kurzschluss nach Masse
P3066 Ventil 3 für Ladedruckbegrenzung (N388) Kurzschluss nach Plus
P3067 Ventil 4 für Ladedruckbegrenzung (N389) elektrischer Fehler
P3068 Ventil 4 für Ladedruckbegrenzung (N389) Kurzschluss nach Masse
P3069 Ventil 4 für Ladedruckbegrenzung (N389) Kurzschluss nach Plus
P3070 Pumpe für Additiv Partikelfilter (V135) defekt
P3071 Additivtank für Partikelfilter leer
P3072 Stromversorgungsrelais elektrischer Fehler im Stromkreis
P3073 Kraftstoffpumpe elektrischer Fehler im Stromkreis
P3074 Kraftstoffpumpe 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
P3075 Abgleich Turbolader 1/2 Adaptionsgrenzen erreicht
P3076 Motorsteuergerät Fehler bei Codierung
P3077 Kraftstoffpumpenelektronik Spannungsversorgung elektrischer Fehler
P3078 Drosselklappensteuereinheit Luftdurchsatz i m Leerlauf zu gering
P3079 Relais für Kraftstoffzusatzpumpe Kaltstart (J748) Kurzschluss nach Plus
P3080 Relais für Kraftstoffzusatzpumpe Kaltstart (J748) Kurzschluss nach Masse/Unterbrechung
P3081 Engine Temperature too Low
P3082 Geber für Kupplungsposition (G476) unplausibles Signal
P3083 Geber für Kraftstoff-Additivtank Partikelfilter (G504) elektrischer Fehler im Stromkreis
P3084 Umluftventil für Turbolader, Bank 2 mechanischer Fehler
P3085 Ansteuerung Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung elektrischer Fehler
P3086 Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung Grundeinstellung nicht durchgeführt
P3087 Versorgungsrelais für Motorkomponenten elektrischer Fehler im Stromkreis
P3088 Starterrelais elektrischer Fehler im Stromkreis
P3089 Kraftstoffpumpenelektronik Signalleitung elektrischer Fehler
P3090 Signal von Standheizung nicht erkannt
P3091 Signal von Standheizung dauerhaft erkannt
P3092 Steuergerät defekt
P3093 Steuergerät defekt
P3094 Steuergerät defekt
P3095 Steuergerät defekt
P3096 Steuergerät defekt
P3097 Steuergerät defekt
P3098 Steuergerät defekt
P3099 Steuergerät defekt
P3100 Motor voor de smoorklep (V157) kortsluiting naar plus
P3101 Motor voor de smoorklep (V157) onderbreking/kortsluiting naar massa
P3102 Motor voor de smoorklep (V157) geen signaal
P3103 Motor voor de smoorklep (V157) defect
P3104 Regelsolenoide lucht inlaatspruitstuk, kortsluiting naar plus
P3105 Umschaltventil für Saugrohrklappe (N239); Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
P3106 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 7 (N303) unplausibles Signal
P3107 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 7 (N303) Regelgrenze überschritten
P3108 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 7 (N303) Regelgrenze unterschritten
P3109 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 7 (N303) elektrischer Fehler im Stromkreis
P3110 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 8 (N304) unplausibles Signal
P3111 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 8 (N304) Regelgrenze überschritten
P3112 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 8 (N304) Regelgrenze unterschritten
P3113 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 8 (N304) elektrischer Fehler im Stromkreis
P3114 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 9 (N305) unplausibles Signal
P3115 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 9 (N305) Regelgrenze überschritten
P3116 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 9 (N305) Regelgrenze unterschritten
P3117 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 9 (N305) elektrischer Fehler im Stromkreis
P3118 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 10 (N306) unplausibles Signal
P3119 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 10 (N306) Regelgrenze überschritten
P3120 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 10 (N306) Regelgrenze unterschritten
P3121 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 10 (N306) elektrischer Fehler im Stromkreis
P3122 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 11 (N307) unplausibles Signal
P3123 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 11 (N307) Regelgrenze überschritten
P3124 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 11 (N307) Regelgrenze unterschritten
P3125 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 11 (N307) elektrischer Fehler im Stromkreis
P3126 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 12 (N308) unplausibles Signal
P3127 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 12 (N308) Regelgrenze überschritten
P3128 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder12 (N308) Regelgrenze unterschritten
P3129 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 12 (N308) elektrischer Fehler im Stromkreis
P3130 Abgasrückführsystem Regelgrenze überschritten
P3131 Abgasrückführsystem Regelgrenze unterschritten
P3132 Glühzeitsteuergerät 2, Glühstromkreis elektrischer Fehler im Stromkreis
P3133 Glühzeitsteuergerät 2 (J609) unplausibles Signal
P3134 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung oberer Anschlag nicht erreicht
P3135 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung unterer Anschlag nicht erreicht
P3136 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Sollwert nicht erreicht
P3137 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Grundeinstellung nicht durchgeführt
P3138 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Regeldifferenz
P3139 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Signal außerhalb Toleranz
P3140 Ventil für Tankleerstart (Nxxx) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P3141 Ventil für Tankleerstart (Nxxx) Kurzschluss nach Plus
P3142 Abgas-Bank 2, Sonde 1, Lambdasondensignal unplausibel mager
P3143 Abgas-Bank 2, Sonde 1, Lambdasondensignal unplausibel fett
P3144 Abgas-Bank 3, Sonde 1, Lambdasondensignal unplausibel mager
P3145 Abgas-Bank 3, Sonde 1, Lambdasondensignal unplausibel fett
P3146 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Lambdasondensignal unplausibel mager
P3147 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Lambdasondensignal unplausibel fett
P3148 Abgas-Bank 3, Lambda-Sonde vor Kat, Heizstromkreis Regelung am oberen Anschlag
P3149 Abgas-Bank 3, Lambda-Sonde vor Kat, Heizstromkreis Regelung am unteren Anschlag
P3150 Abgas-Bank 4, Lambda-Sonde vor Kat, Heizstromkreis Regelung am oberen Anschlag
P3151 Abgas-Bank 4, Lambda-Sonde vor Kat, Heizstromkreis Regelung am unteren Anschlag
P3152 Abgas-Bank 3, Sonde 1, Innenwiderstand unplausibel
P3153 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Innenwiderstand unplausibel
P3154 Abgas-Bank 2, Sonde 1, Spannung zu klein/Leckluft
P3155 Abgas-Bank 3, Sonde 1, Spannung zu klein/Leckluft
P3156 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Spannung zu klein/Leckluft
P3157 Abgas-Bank 1, Sonde 1, Lambdasondensignal, Spannung bei Schub zu gering
P3158 Abgas-Bank 2, Sonde 1, Lambdasondensignal, Spannung bei Schub zu gering
P3159 Abgas-Bank 3, Sonde 1, Lambdasondensignal, Spannung bei Schub zu gering
P3160 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Lambdasondensignal, Spannung bei Schub zu gering
P3161 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 1 / Abgleichleitung Pumpstrom Unterbrechung
P3162 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2 / Abgleichleitung Pumpstrom Unterbrechung
P3163 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 3 / Abgleichleitung Pumpstrom Unterbrechung
P3164 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 4 / Abgleichleitung Pumpstrom Unterbrechung
P3165 Abgas-Bank 3, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze mager überschritten
P3166 Abgas-Bank 3, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze fett überschritten
P3167 Abgas-Bank 4, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze mager überschritten
P3168 Abgas-Bank 4, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze fett überschritten
P3169 Abgas-Bank 3, Hauptkatalysator Wirkung zu gering
P3170 Abgas-Bank 4, Hauptkatalysator Wirkung zu gering
P3171 Abgas-Bank 1, Gemischadaption Bereich 3 Magergrenze unterschritten
P3172 Abgas-Bank 1, Gemischadaption Bereich 3 Fettgrenze überschritten
P3173 Abgas-Bank 2, Gemischadaption Bereich 3 Magergrenze unterschritten
P3174 Abgas-Bank 2, Gemischadaption Bereich 3 Fettgrenze überschritten
P3175 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 3 Magergrenze unterschritten
P3176 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 3 Fettgrenze überschritten
P3177 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 3 Magergrenze unterschritten
P3178 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 3 Fettgrenze überschritten
P3179 Einspritzventil Zyl.13 (N390) Kurzschluss nach Masse
P3180 Einspritzventil Zyl.13 (N390) Kurzschluss nach Plus
P3181 Einspritzventil Zyl.13 (N390) Unterbrechung
P3182 Einspritzventil Zyl.14 (N391) Kurzschluss nach Masse
P3183 Einspritzventil Zyl.14 (N391) Kurzschluss nach Plus
P3184 Einspritzventil Zyl.14 (N391) Unterbrechung
P3185 Einspritzventil Zyl.15 (N392) Kurzschluss nach Masse
P3186 Einspritzventil Zyl.15 (N392) Kurzschluss nach Plus
P3187 Einspritzventil Zyl.15 (N392) Unterbrechung
P3188 Einspritzventil Zyl.16 (N393) Kurzschluss nach Masse
P3189 Einspritzventil Zyl.16 (N393) Kurzschluss nach Plus
P3190 Einspritzventil Zyl.16 (N393) Unterbrechung
P3191 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Grundeinst.bei mech. Anschlag offen abgebrochen
P3192 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Grundeinst.bei mechan.Anschlag geschl.abgebrochen
P3193 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung offener Anschlag außerhalb gültigem Bereich
P3194 Luftmassenmesser 3 (G456) Signal zu klein
P3195 Luftmassenmesser 3 (G456) Signal zu groß
P3196 Luftmassenmesser 4 (G457) Signal zu klein
P3197 Luftmassenmesser 4 (G457) Signal zu groß
P3198 Ansteuerung Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung unplausibles Signal
P3199 Ansteuerung Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung unplausibles Signal
P3200 Abgas-Bank 3 Sonde 1, Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse
P3201 Abgas-Bank 3 Sonde 1, Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus
P3202 Abgas-Bank 3 Sonde 1, Heizstromkreis Unterbrechung
P3203 Abgas-Bank 3 Sonde 1, Heizstromkreis elektrischer Fehler
P3204 Abgas-Bank 3 Sonde 1, Innenwiderstand zu groß
P3205 Abgas-Bank 3 Sonde 1, Spannung zu klein
P3206 Abgas-Bank 3 Sonde 1, Spannung zu groß
P3207 Abgas-Bank 3 Sonde 1, elektrischer Fehler im Stromkreis
P3208 Abgas-Bank 3 Sonde 1, keine Aktivität
P3209 Abgas-Bank 3 Sonde 1, Signal zu langsam
P3210 Abgas-Bank 3 Sonde 1, Heizstromkreis Leistung zu gering
P3211 Abgas-Bank 1 Sonde 1, Heizerrückkopplung
P3212 Abgas-Bank 2 Sonde 1, Heizerrückkopplung
P3213 Abgas-Bank 3 Sonde 1, Heizerrückkopplung
P3214 Abgas-Bank 4 Sonde 1, Heizerrückkopplung
P3215 Abgas-Bank 3 Sonde 2, Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse
P3216 Abgas-Bank 3 Sonde 2, Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus
P3217 Abgas-Bank 3 Sonde 2, Heizstromkreis Unterbrechung
P3218 Abgas-Bank 3 Sonde 2, Heizstromkreis elektrischer Fehler
P3219 Abgas-Bank 3 Sonde 2, Innenwiderstand zu groß
P3220 Abgas-Bank 3 Sonde 2, Spannung zu klein
P3221 Abgas-Bank 3 Sonde 2, Spannung zu groß
P3222 Abgas-Bank 3 Sonde 2, elektrischer Fehler im Stromkreis
P3223 Abgas-Bank 3 Sonde 2, keine Aktivität
P3224 Abgas-Bank 3 Sonde 2, Signal zu langsam
P3225 Abgas-Bank 3, Lambdakorrektur hinter Katalysator Regelgrenze erreicht
P3226 Abgas-Bank 4, Lambdakorrektur hinter Katalysator Regelgrenze erreicht
P3227 Abgas-Bank 1, Sonde 1, Einzelzylinderregelung Sondendynamik zu gering
P3228 Abgas-Bank 1, Sonde 1, Lambdasondensignal unplausibel mager
P3229 Abgas-Bank 1, Sonde 1, Lambdasondensignal unplausibel fett
P3230 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse
P3231 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus
P3232 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Heizstromkreis Unterbrechung
P3233 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Heizstromkreis elektrischer Fehler
P3234 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Innenwiderstand zu groß
P3235 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Spannung zu klein
P3236 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Spannung zu groß
P3237 Abgas-Bank 4, Sonde 1, elektrischer Fehler im Stromkreis
P3238 Abgas-Bank 4, Sonde 1, keine Aktivität
P3239 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Signal zu langsam
P3240 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Heizstromkreis Leistung zu gering
P3241 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Temperatur zu hoch
P3242 Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung Temperatur zu hoch
P3243 Ansteuerung Drosselklappensteuereinheit elektrischer Fehler
P3244 Ansteuerung Drosselklappensteuereinheit 2 elektrischer Fehler
P3245 Abgas-Bank 4, Sonde 2, Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse
P3246 Abgas-Bank 4, Sonde 2, Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus
P3247 Abgas-Bank 4, Sonde 2, Heizstromkreis Unterbrechung
P3248 Abgas-Bank 4, Sonde 2, Heizstromkreis elektrischer Fehler
P3249 Abgas-Bank 4, Sonde 2, Innenwiderstand zu groß
P3250 Abgas-Bank 4, Sonde 2, Spannung zu klein
P3251 Abgas-Bank 4, Sonde 2, Spannung zu groß
P3252 Abgas-Bank 4, Sonde 2, elektrischer Fehler im Stromkreis
P3253 Abgas-Bank 4, Sonde 2, keine Aktivität
P3254 Abgas-Bank 4, Sonde 2, Signal zu langsam
P3255 Oxygen Sensor B1 S1: Heating Circuit Regulation at Upper Limit, Upper Limit Exceeded
P3256 Oxygen Sensor B1 S1: Heating Circuit Regulation at Upper Limit, Lower Limit Exceeded
P3257 Bank 2,Oxygen Sensor B1 S1: Heating Circuit Regulation at Upper Limit, Upper Limit Exceeded
P3258 Bank 2,Oxygen Sensor B1 S1: Heating Circuit Regulation at Upper Limit, Lower Limit Exceeded
P3259 Zusatzkraftstoffpumpe für Motorstart Fehlfunktion
P3260 Abgasbank 1/2, Lambda-Sonden vor Katalysator vertauscht
P3261 Abgasbank 3/4, Lambda-Sonden vor Katalysator vertauscht
P3262 Abgasbank 1/2, Lambda-Sonden nach Katalysator vertauscht
P3263 Abgasbank 3/4, Lambda-Sonden nach Katalysator vertauscht
P3264 Vorkatalysator, Abgasbank3 Wirkung zu gering
P3265 Vorkatalysator, Abgasbank4 Wirkung zu gering
P3266 Bank 1, Sonde 1, Innenwiderstand unplausibel
P3267 Bank 2, Sonde 1, Innenwiderstand unplausibel
P3268 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2, Pumpstrom Unterbrechung
P3269 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2, Pumpstrom Kurzschluss nach Masse
P3270 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2, Pumpstrom Kurzschluss nach Plus
P3271 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2, Referenzspannung Unterbrechung
P3272 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2, Referenzspannung Kurzschluss nach Masse
P3273 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2, Referenzspannung Kurzschluss nach Plus
P3274 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2, Referenzspannung unplausibel
P3275 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2, gemeinsame Masseleitung Unterbrechung
P3276 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2, gemeinsame Masseleitung Kurzschluss nach Masse
P3277 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2, gemeinsame Masseleitung Kurzschluss nach Plus
P3278 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 3, Pumpstrom Unterbrechung
P3279 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 3, Pumpstrom Kurzschluss nach Masse
P3280 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 3, Pumpstrom Kurzschluss nach Plus
P3281 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 3, Referenzspannung Unterbrechung
P3282 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 3, Referenzspannung Kurzschluss nach Masse
P3283 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 3, Referenzspannung Kurzschluss nach Plus
P3284 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 3, Referenzspannung unplausibel
P3285 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 3, gemeinsame Masseleitung Unterbrechung
P3286 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 3, gemeinsame Masseleitung Kurzschluss nach Masse
P3287 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 3, gemeinsame Masseleitung Kurzschluss nach Plus
P3288 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 4, Pumpstrom Unterbrechung
P3289 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 4, Pumpstrom Kurzschluss nach Masse
P3290 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 4, Pumpstrom Kurzschluss nach Plus
P3291 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 4, Referenzspannung Unterbrechung
P3292 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 4, Referenzspannung Kurzschluss nach Masse
P3293 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 4, Referenzspannung Kurzschluss nach Plus
P3294 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 4, Referenzspannung unplausibel
P3295 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 4, gemeinsame Masseleitung Unterbrechung
P3296 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 4, gemeinsame Masseleitung Kurzschluss nach Masse
P3297 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 4, gemeinsame Masseleitung Kurzschluss nach Plus
P3298 Katalysatorsystem, Abgas-Bank 3, Wirkung zu gering
P3299 Katalysatorsystem, Abgas-Bank 4, Wirkung zu gering
P3300 Bank 1, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß (G300) Kurzschluß nach Masse
P3301 Bank 1, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß (G300) Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
P3302 Bank 2, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß (G301) Kurzschluß nach Masse
P3303 Bank 2, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß (G301) Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
P3304 Bank 1, Auslaß-N.w.p.s. (G300) / Kurbelwellenpos.sensor (G28) falsche Zuordnung
P3305 Bank 2, Auslaß-N.w.p.s. (G301) / Kurbelwellenpos.sensor (G28) falsche Zuordnung
P3306 Zündansteuerung Zylinder 13 Kurzschluss nach Masse
P3307 Zündansteuerung Zylinder 13 Kurzschluss nach Plus
P3308 Zündansteuerung Zylinder 13 Unterbrechung
P3309 Zündansteuerung Zylinder 14 Kurzschluss nach Masse
P3310 Zündansteuerung Zylinder 14 Kurzschluss nach Plus
P3311 Zündansteuerung Zylinder 14 Unterbrechung
P3312 Zündansteuerung Zylinder 15 Kurzschluss nach Masse
P3313 Zündansteuerung Zylinder 15 Kurzschluss nach Plus
P3314 Zündansteuerung Zylinder 15 Unterbrechung
P3315 Zündansteuerung Zylinder 16 Kurzschluss nach Masse
P3316 Zündansteuerung Zylinder 16 Kurzschluss nach Plus
P3317 Zündansteuerung Zylinder 16 Unterbrechung
P3318 Relais 2 für Glühkerzen (J495) Kurzschluss nach Plus
P3319 Relais 2 für Glühkerzen (J495) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P3320 Ansteuerung 2 Ventile Pumpe/Düse Kurzschluss nach Plus
P3321 Ansteuerung 2 Ventile Pumpe/Düse elektrischer Fehler im Stromkrreis
P3322 Relais 2 für Spannungsvers.-Klemme 30 (J689) unplausibles Signal
P3323 Spannungsversorgung Kl.15 Spannung zu groß
P3324 Spannungsversorgung Kl.15 Unterbrechung
P3325 Spannungsversorgung Kl.15 unplausibel
P3326 Umschaltventil für Saugrohrklappe 2 (N394) Kurzschluss nach Plus
P3327 Umschaltventil für Saugrohrklappe 2 (N394) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P3328 Motor für Saugrohrklappe 2 (V275) Kurzschluss nach Plus
P3329 Motor für Saugrohrklappe 2 (V275) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P3330 Motor für Saugrohrklappe 2 (V275) kein Signal
P3331 Motor für Saugrohrklappe 2 (V275) defekt
P3332 Verbrennungserkennung im Schubbetrieb
P3333 Steuergerät 1 für Turbolader, unplausible Botschaft
P3334 Steuergerät 2 für Turbolader, unplausible Botschaft
P3335 Steuergerät 1 für Turbolader, fehlende Botschaft
P3336 Steuergerät 2 für Turbolader, fehlende Botschaft
P3337 Datenbus Motor/Motor unplausible Botschaft
P3338 Ansteuerung Glühzeitsteuergerät 1 elektrischer Fehler im Stromkreis
P3339 Ansteuerung Glühzeitsteuergerät 2 elektrischer Fehler im Stromkreis
P3340 Relais für Lüfter Ladeluftkühlung (J712) Kurzschluss nach Plus
P3341 Relais für Lüfter Ladeluftkühlung (J712) Kurzschluss nach Masse
P3342 Relais für Lüfter Ladeluftkühlung (J712) Unterbrechung
P3343 Steuereinheit für Abgasturbolader 1 (J724) Temperatur zu hoch
P3344 Steuereinheit für Abgasturb. 1 (J724) Versorgungspannung außerhalb des zulässigen Bereichs
P3345 Steuereinheit für Abgasturbolader 2 (J725) Temperatur zu hoch
P3346 Steuereinheit für Abgasturb. 2 (J725) Versorgungspannung außerhalb des zulässigen Bereichs
P3347 Relais für Glühkerzen elektrischer Fehler
P3348 Ansteuerung Steuereinheit für Abgasturbolader 1 (J724) elektrischer Fehler im Stromkreis
P3349 Ansteuerung Steuereinheit für Abgasturbolader 2 (J725) elektrischer Fehler im Stromkreis
P3350 Gemischadaption Gas Bereich 1 unterschritten
P3351 Gemischadaption Gas Bereich 1 überschritten
P3352 Gemischadaption Gas Bereich 2 unterschritten
P3353 Gemischadaption Gas Bereich 2 überschritten
P3354 Gemischadaption Gas Bereich 3 unterschritten
P3355 Gemischadaption Gas Bereich 3 überschritten
P3356 Katalysatorsystem Gasbetrieb Bank 1 Wirkung zu gering
P3357 Lamdasondenkorrektur bei Gasbetrieb Regelgrenze erreicht
P3358 Sonde 1, Bank 1, bei Gasbetrieb Signal zu langsam
P3359 Abgas Bank 1 Sonde 1, bei Gasbetrieb Heizerrückkopplung
P3360 Abgas Bank 1 Sonde 1, bei Gasbetrieb keine Aktivität
P3361 Gasbetrieb Verbrennungsaussetzer erkannt
P3362 Gasbetrieb Zyl.1, Verbrennungsaussetzer erkannt
P3363 Gasbetrieb Zyl.2, Verbrennungsaussetzer erkannt
P3364 Gasbetrieb Zyl.3, Verbrennungsaussetzer erkannt
P3365 Gasbetrieb Zyl.4, Verbrennungsaussetzer erkannt
P3366 Systemdruck Gas zu hoch
P3367 Systemdruck Gas zu niedrig
P3368 Lambda-Sonde1-Bank3 Signal zu mager
P3369 Lambda-Sonde1-Bank3 Signal zu fett
P3370 Lambda-Sonde1-Bank4 Signal zu mager
P3371 Lambda-Sonde1-Bank4 Signal zu fett
P3372 Umschaltventil für Schaltsaugrohr Kurzschluss nach Plus
P3373 Umschaltventil für Schaltsaugrohr Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P3374 Umschaltventil für Schaltsaugrohr 2 Kurzschluss nach Plus
P3375 Umschaltventil für Schaltsaugrohr 2 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P3376 Geber 3 für Ansauglufttemperatur (G520) Signal zu klein
P3377 Geber 3 für Ansauglufttemperatur (G520) Signal zu groß
P3379 Absperrventil für Gas- Hochdruckregler (N372) Unterbrechung
P3380 Absperrventil für Gas- Hochdruckregler (N372) Kurzschluss nach Plus
P3381 Absperrventil für Gas- Hochdruckregler (N372) Kurzschluss nach Masse
P3382 Geber für Gasdruck Hochdruck (G400) Unterbrechung
P3383 Geber für Gasdruck Hochdruck (G400) Kurzschluss nach Plus
P3384 Geber für Gasdruck Hochdruck (G400) Kurzschluss nach Masse
P3385 Geber für Gasdruck Niederdruck (G401) Unterbrechung
P3386 Geber für Gasdruck Niederdruck (G401) Kurzschluss nach Plus
P3387 Geber für Gasdruck Niederdruck (G401) Kurzschluss nach Masse
P3388 Gaseinblasventil 1 (N366) Unterbrechung
P3389 Gaseinblasventil 1 (N366) Kurzschluss nach Plus
P3390 Gaseinblasventil 1 (N366) Kurzschluss nach Masse
P3391 Gaseinblasventil 2 (N367) Unterbrechung
P3392 Gaseinblasventil 2 (N367) Kurzschluss nach Plus
P3393 Gaseinblasventil 2 (N367) Kurzschluss nach Masse
P3394 Gaseinblasventil 3 (N368) Unterbrechung
P3395 Gaseinblasventil 3 (N368) Kurzschluss nach Plus
P3396 Gaseinblasventil 3 (N368) Kurzschluss nach Masse
P3397 Gaseinblasventil 4 (N369) Unterbrechung
P3398 Gaseinblasventil 4 (N369) Kurzschluss nach Plus
P3399 Gaseinblasventil 4 (N369) Kurzschluss nach Masse
P3400 Cylinder Deactivation System
P3401 Cylinder 1 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3402 Cylinder 1 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3403 Cylinder 1 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3404 Cylinder 1 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3405 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3406 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Performance
P3407 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3408 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit High
P3409 Cylinder 2 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3410 Cylinder 2 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3411 Cylinder 2 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3412 Cylinder 2 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3413 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3414 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Performance
P3415 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3416 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit High
P3417 Cylinder 3 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3418 Cylinder 3 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3419 Cylinder 3 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3420 Cylinder 3 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3421 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3422 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Performance
P3423 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3424 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit High
P3425 Cylinder 4 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3426 Cylinder 4 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3427 Cylinder 4 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3428 Cylinder 4 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3429 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3430 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Performance
P3431 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3432 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit High
P3433 Cylinder 5 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3434 Cylinder 5 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3435 Cylinder 5 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3436 Cylinder 5 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3437 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3438 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Performance
P3439 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3440 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit High
P3441 Cylinder 6 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3442 Cylinder 6 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3443 Cylinder 6 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3444 Cylinder 6 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3445 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3446 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Performance
P3447 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3448 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit High
P3449 Cylinder 7 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3450 Cylinder 7 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3451 Cylinder 7 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3452 Cylinder 7 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3453 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3454 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Performance
P3455 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3456 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit High
P3457 Cylinder 8 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3458 Cylinder 8 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3459 Cylinder 8 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3460 Cylinder 8 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3461 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3462 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Performance
P3463 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3464 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit High
P3465 Cylinder 9 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3466 Cylinder 9 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3467 Cylinder 9 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3468 Cylinder 9 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3469 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3470 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Performance
P3471 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3472 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit High
P3473 Cylinder 10 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3474 Cylinder 10 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3475 Cylinder 10 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3476 Cylinder 10 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3477 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3478 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Performance
P3479 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3480 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit High
P3481 Cylinder 11 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3482 Cylinder 11 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3483 Cylinder 11 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3484 Cylinder 11 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3485 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3486 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Performance
P3487 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3488 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit High
P3489 Cylinder 12 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open
P3490 Cylinder 12 Deactivation/lntake Valve Control Performance
P3491 Cylinder 12 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low
P3492 Cylinder 12 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High
P3493 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit/Open
P3494 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Performance
P3495 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit Low
P3496 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit High
P3497 Cylinder Deactivation System
P3500 ??

Uitleesapparatuur van OBD2PRO.nl